Gå til sidens indhold

15 dec 2021

Danmarks Domstole

Domsdatabasen åbner i januar

Danmarks Domstole er i gang med at overføre domme til den kommende domsdatabase.

Danmarks Domstole har udviklet en domsdatabase, hvor offentligheden kan få adgang til udvalgte domme afsagt ved retterne. I november tog domstolene et vigtigt skridt for at sætte Domsdatabasen i drift. Sagsbehandlerportalen, som ligger til grund for databasen, blev taget i brug. Domsdatabasens Behandlingsenhed på Bornholm er derfor godt i gang med at bruge systemet samt kategorisere, pseudonymisere og overføre flere domme til databasen.

”Vi ser frem til at åbne Domsdatabasen i starten af januar. Det gør vi, fordi offentlighed i retsplejen er et grundlæggende princip i vores retssamfund. Det er vigtigt, at vi ved, hvad der sker, og kan diskutere med hinanden, om det går rigtig for sig. Domsdatabasen giver alle, der har interesse, et indblik i, hvad der foregår i de danske retssale. Det er et vigtigt skridt i retning mod endnu mere åbenhed omkring domstolenes arbejde og afgørelser,” siger direktør i Domstolsstyrelsen, Kristian Hertz.

I starten af januar 2022 lanceres Domsdatabasens hjemmeside, hvor offentligheden har adgang til dommene. Efter lanceringen er der afsat tre uger med ekstra support til at håndtere eventuelle tekniske rettelser, som viser sig, når hjemmesiden i praksis er taget i brug. Med lancering i januar undgår Danmarks Domstole, at denne periode ligger i slutningen af årets travleste måned.

Fakta om Domsdatabasen
  • Domsdatabasen vil indeholde civile sager samt udvalgte straffesager med særlig offentlig interesse. Domme offentliggøres i hele domsstrenge. Kendelser fra Højesteret og Sø- og Handelsretten vil også kunne indgå.
  • Øvrige straffesager vil også indgå i databasen, når domstolenes straffesager bliver fuldt digitaliseret.
  • Indholdet i Domsdatabasen vil gradvist blive opbygget i 2022 og vil som udgangspunkt indeholde domme afsagt efter lanceringen.
  • Ved offentliggørelsen vil Domsdatabasen kun indeholde et mindre udvalg af domme.
  • I den første periode efter lanceringen vil der være fokus på afgørelser fra de overordnede retter, det vil sige domme fra Højesteret, landsretterne og Sø- og Handelsretten.
  • Med tiden vil Domsdatabasen også indeholde flere og flere domme fra byretterne.
  • Dommene i Domsdatabasen vil blive pseudonymiserede. Pseudonymiseringen omfatter i udgangspunktet alle personnavne, dog vil fx navne på advokater og dommere i de overordnede retter være synlige. Herudover pseudonymiseres indirekte personhenførbare oplysninger.
    Adgang til afgørelser i Domsdatabasen vil være offentlig og afgiftsfrit. I dag koster det 150 kr. at få udskrift af en dom.
  • Højesterets og Sø- og Handelsrettens egne afgørelsesdatabaser vil fortsætte uændret, også efter lanceringen af Domsdatabasen.