Gå til sidens indhold

16 dec 2021

Danmarks Domstole

Whistleblowerordning for Danmarks Domstole

Domstolsstyrelsen har etableret en intern whistleblowerordning.

Domstolsstyrelsen har med virkning fra den 17. december 2021 etableret en intern whistleblowerordning, der gælder hele Danmarks Domstole. Ordningen er etableret i henhold til lov nr. 1436 af 29. juni 2021 om beskyttelse af whistleblowere og træder i kraft samme dato som ordningens etablering.

Whistleblowerordningen kan benyttes af:

  • alle ansatte ved Danmarks Domstole
  • personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af en af Danmarks Domstoles samarbejdspartnere, dvs. kontrahenter (fx håndværkere), leverandører eller underleverandører
  • tidligere ansatte, der indberetter oplysninger, som vedkommende er kommet i besiddelse af i den periode, personen arbejdede for Danmarks Domstole
  • personer, hvis arbejdsmæssige forhold ved Danmarks Domstole endnu ikke er påbegyndt, og som indberetter oplysninger om overtrædelser, pågældende har fået kendskab til i løbet af ansættelsesprocessen. Det gælder også personer, som ikke opnår ansættelse
  • lønnede og ulønnede praktikanter

Borgerne er ikke omfattet af whistleblowerordningen.

Du finder mere information om den interne whistleblowerordning her.