Gå til sidens indhold

14 jun 2021

Danmarks Domstole

COVID-19: yderligere lempelser anbefales

Danmarks Domstoles krisestab har revideret sine anbefalinger. Justeringerne vedrører brug af mundbind, opfordring til test og lempelser i forhold til gennemførelse af retsmøder uden for retsbygningen.

De opdaterede anbefalinger bygger på aftalen den 10. juni om yderligere udfasning af restriktioner mv. og Sundhedsstyrelsens anbefalinger om udfasning af mundbind i det offentlige rum.

Krisestaben anbefaler i det lys, at retterne indtil videre fortsat sikrer, at der kan holdes mindst én meters afstand mellem personer og mindst to meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for smitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn. Det er endvidere Krisestabens vurdering, at man generelt kan ophæve et lokalt indført krav om brug af mundbind i offentligt tilgængelige gang- og ventearealer i rettens bygninger.

Krisestaben finder imidlertid også, at der fortsat i en periode lokalt kan være steder og situationer, hvor det kan være vanskeligt at holde afstand, og hvor den enkelte præsident eller dommer/retsformand konkret kan beslutte, at der fortsat skal bæres mundbind.

Alle brugere opfordres fortsat til at lade sig teste for COVID-19, inden de skal møde i retten. Opfordringen gælder nu ikke for brugere, der er færdigvaccineret, tidligere har været smittet eller har opnået beskyttelse fra 14 dage efter første vaccinationsstik.

Krisestaben finder desuden grundlag for at lempe de gældende anbefalinger om retsmøder uden for retsbygningen yderligere, så det nu anbefales, at retterne gennemfører alle typer af retsmøder uden for retsbygningen under forudsætning af, at gennemførelsen kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt.