Gå til sidens indhold

02 jun 2021

Danmarks Domstole

Stor tilfredshed blandt domstolenes brugere

Brugere af retten har generelt en god oplevelse, når de møder det danske retsvæsen, viser en brugerundersøgelse fra Danmarks Domstole. Klar kommunikation og god og respektfuld behandling scorer allerhøjest.

3.603 personer deltog i sidste kvartal af 2020 i en undersøgelse af brugertilfredshed og brugeroplevelser ved Danmarks Domstole. På en skala fra 1 til 5 ligger den gennemsnitlige tilfredshed hos brugerne på 4,4. Brugerundersøgelsen omfatter professionelle og ikke-professionelle brugere inden for alle sagsområder.

Brugerne blev i et spørgeskema udspurgt om selve deres sagsforløb og den service, de havde oplevet fra retten under sagsforløbet. Spørgeskemaundersøgelsen blev efterfølgende suppleret af en kvalitativ interviewrunde med deltagelse af 50 brugere.

”Det flotte resultat vidner om, at den store indsats, som de knap 2.500 medarbejdere ved Danmarks Domstole yder hver dag, har enorm betydning. Det anerkender brugerne meget klart i undersøgelsen. Sammenholdt med, at de internationale målinger gang på gang viser, at det danske retsvæsen har verdens bedste retsstatsgarantier, og på trods af, at Danmark samtidig er det land i EU, hvor udgifterne til retsvæsnet udgør den mindste procentandel af BNP, har vi al mulig grund til at være tilfredse. Brugernes fine vurdering af vores indsats er den største og vigtigste cadeau, vi som organisation kan få. Og den skal vi blive ved med at gøre os fortjent til,” siger Kristian Hertz, direktør for Domstolsstyrelsen.

Brugerne er særligt tilfredse med dommernes og retternes øvrige personales kommunikation, som er undersøgelsens topscorer med 4,8 på en skala fra 1-5. Derudover er brugerne også godt tilfredse med retternes dokumenter, den respekt de oplever i retterne, samt retternes COVID-19 håndtering.

Undersøgelsen viser dog udfordringer med ensartetheden på tværs af retterne, lange sagsbehandlingstider for visse sagstyper samt at en del unge anklagere oplever, at det kan være hårdt at komme i retten.

Læs mere