Gå til sidens indhold

27 sep 2021

Danmarks Domstole

Nye retsafgifter fra 1. oktober

Ny lov om retsafgifter træder i kraft den 1. oktober 2021.

Den nye lov om retsafgifter gælder for sager, der anlægges efter den 1. oktober 2021. Loven har til formål at forenkle reglerne om retsafgifter og erstatter den gældende retsafgiftslov.

Læs hele loven her.

Danmarks Domstole er i gang med at foretage de nødvendige ændringer herunder opdatering af blanketter og vejledninger, så det er rettet til den 1. oktober.

Den nye retsafgiftslov indebærer bl.a. følgende ændringer:

Civile sager

  • For civile sager over 100.000 kr. skal der betales 1.500 kr. ved sagens anlæg. Berammelsesafgiften afhænger af sagens værdi i faste intervaller med fast afgift inden for intervallet. Fx skal der betales en berammelsesafgift på 8.000 kr., hvis sagens værdi er 250.001-500.000 kr.
  • For småsager og civile sager over 50.000 kr. skal der betales en retsafgift på 750 kr. ved sagens anlæg. Der skal ikke betales berammelsesafgift.

Fogedsager

  • For fogedsager bliver retsafgiften 750 kr. Der er tale om en afgiftsbetaling, som gælder fra "vugge til grav", dvs. at der ikke skal betales tillægsafgift ved anmodning om udkørende fogedforretning eller politifremstilling.
  • For betalingspåkrav skal der betales en retsafgift på 750 kr. Beløbet dækker den samlede sagsbehandling, herunder efterfølgende udlægsforretning eller overgang til retssagsbehandling.
  • For anmodning om auktion bliver afgiften 1.500 kr. Afsluttes auktionen med hammerslag betales yderligere 1.500 kr.

Skiftesager

  • Afgiften for anmodning om konkurs eller rekonstruktion stiger til 1.500 kr. Samtidig bliver egenbegæringer afgiftsfrie.
  • Boudlæg, udlæg til længstlevende ægtefælle og udlevering til uskiftet bo bliver afgiftsfrie. Afgiften for almindeligt privat skifte og bobestyrerboer bliver 1.500 kr.
  • For øvrige anmodninger til skifteretten bliver afgiften 750 kr.

Anke- og kæresager

  • Kæreafgiften til landsretterne bliver 750 kr., mens den til Højesteret bliver 1.500 kr.
  • For anke til landsretterne i civile sager under 100.000 kr. skal der betales en retsafgift på 1.000 kr., mens retsafgiften for at anke civile sager over 100.000 kr. bliver 2.000 kr. Berammelsesafgiften i civile sager i intervallet 50.000-100.000 kr. afskaffes, mens der ved sager over 100.000 kr. skal betales intervalbestemt afgift efter de samme intervaller som i 1. instans.