Gå til sidens indhold

04 okt 2022

Danmarks Domstole

Domstolenes nye skifteportal åbner i fem retter

Danmarks Domstole lancerer i dag en ny skifteportal i fem pilotretter. Retterne skal teste det nye system, inden det tages i brug i hele landet den 15. november 2022.

Hvert år dør omkring 55.000 personer i Danmark. Det har ikke kun konsekvenser for pårørende, som rammes af sorg. Et dødsfald påvirker også adskillige virksomheder, pengeinstitutter og selvstændige erhvervsdrivende. De fleste danskere har nemlig en lang række udestående, som omfatter alt fra elregninger, avisabonnementer og banklån. Faktisk anmeldes der hvert år omkring 560.000 krav til dødsboer via skifteretterne, og dertil kommer en stor mængde krav, som anmeldes uden om skifteretterne. Hidtil er anmeldelse af disse oplysninger ofte sket via brev eller mail til Skifteretten.

I dag udruller Danmarks Domstole ’Skifteportalen’ - et nyt it-system til behandling af skiftesager - ved retterne i Roskilde, Odense, Holstebro, Hjørring og Bornholm. Retterne skal afprøve løsningen i en såkaldt ’pilotfase’, inden portalen udrulles i alle landets skifteretter den 15. november 2022. Skifteportalen digitaliserer blandt andet anmeldelsen af økonomiske udestående i dødsboer. Hvis du er kontaktperson eller bobestyrer i et dødsbo, kan du logge på Skifteportalen og få et samlet overblik over alle anmeldelser til dødsboet.

Borgere, virksomheder og myndigheder skal bruge skifteportal

Det er en tilfreds it-direktør i Domstolsstyrelsen, der sætter domstolenes skifteportal i drift i fem pilotretter:

”Med den nye skifteportal lancerer vi en digital løsning, som skal gøre processen mere smidig for vores brugere, hvoraf mange står i en svær situation. Den nye skifteportal gør det lettere at behandle dødsboskiftesager. Portalen giver både sagsbehandleren og boets kontaktperson et samlet overblik over alle anmeldelser i sagen. Det overblik har ikke tidligere har været tilgængeligt. Portalen betyder også, at der fremover kun skal anmeldes krav og tilgodehavender ét sted – til Skifteportalen. Hidtil har mange både kontaktet skifteretten og boets kontaktperson”, siger it-direktør i Domstolsstyrelsen Martin Wood og fortsætter:

”Vi er rigtig glade for, at vi nu kan åbne den nye skifteportal i fem pilotretter. Formålet med pilotperioden er at teste, at løsningen virker, og at få mulighed for at justere inden alle retter tager systemet i brug. Derfor er piloten også en prøveperiode for en lang række virksomheder, banker, offentlige organisationer og offentlige myndigheder, som i oktober for første gang skal oprette krav, fordringer og tilgodehavender via den nye skifteportal. Det samme gælder for advokater, som er bobestyrere i dødsboer. Vi håber, at retterne og alle domstolenes brugere får gode erfaringer med den nye portal”, siger Martin Wood, it-direktør i Domstolsstyrelsen.

En arbejdsgruppe og en intern og ekstern skiftefølgegruppe har fulgt udviklingen af portalen fra sidelinjen og er kommet med input til projektet. Arbejdsgruppen har blandt andet bestået af afdelingsledere, kontorfuldmægtige og retsassessorer, mens den interne og eksterne skiftefølgegruppe har bestået af henholdsvis repræsentanter fra retterne og advokater, større virksomheder, offentlige organisationer og myndigheder.

Du kan finde vejledninger til den nye skifteportal på domstol.dk

Skifteportalen tilgås her

Fakta: Skifteportalen udrulles i fem retter
  • Domstolenes nye skifteportal er tilgængelig fra minskiftesag.dk
  • Skifteportalen åbner i fem pilotretter den 4. oktober 2022. Pilotretterne er Retten på Bornholm, Retten i Roskilde, Retten i Odense, Retten i Holstebro og Retten i Hjørring.
  • Udrulningen betyder, at krav til dødsboer samt de tilgodehavender, som i dag bliver anmeldt til skifteretterne pr. mail eller andet, fra den 4. oktober 2022 skal anmeldes via Skifteportalen i de fem pilotretter. Dette gælder kun for dødsboer, hvor afdøde er gået bort den 4. oktober 2022 eller herefter, og hvor personen boede i en af de fem retskredse.
  • Den 15. november 2022 udrulles Skifteportalen til alle retter.
  • Du kan også bruge portalen, hvis du er i besiddelse af en ejendel, som har tilhørt den afdøde, eller hvis du har en retlig interesse i at få kontaktoplysninger på dødsboets kontaktperson. Det er frivilligt, om man vil anmelde dette via Skifteportalen.
  • Domstolenes skifteportal kommer især til at have betydning for virksomheder, offentlige myndigheder, boligforeninger og banker, der anmelder krav eller tilgodehavender i dødsboer, og for borgere og advokater, som er kontaktpersoner eller bobestyrere i dødsboer.
  • Skifteportalen giver som noget nyt et samlet overblik over krav og anmeldelser – både for sagsbehandleren og for boets kontaktperson. Det betyder, at der kommer en gennemsigtighed, der ikke tidligere har været tilgængelig.
  • Skifteportalen er kun første del af en omfattende digitalisering af hele straffe- og skifteretsområderne.
  • Du kan læse mere om de nye it-systemer på domstol.dk via dette link.