Gå til sidens indhold

15 nov 2022

Danmarks Domstole

Skifteportalen går i luften

I dag lancerer Danmarks Domstole Skifteportalen i hele landet. Skifteportalen er første produkt fra domstolenes hidtil største digitaliseringsprogram og et stort skridt i retning af en bedre digital understøttelse af skifteområdet.

I dag åbner domstolenes skifteportal i alle landets retter.

Med ’Skifteportalen’ digitaliserer domstolene anmeldelsen af bl.a. økonomiske udeståender i dødsboer. Portalen har siden den 4. oktober 2022 været i brug hos skifteretterne i Roskilde, Odense, Holstebro, Hjørring og Bornholm, som har testet Skifteportalen i en såkaldt ’pilotfase’.

”Skifteportalen er en milepæl i digitaliseringen af retsvæsnet. Portalen er det første produkt fra domstolenes hidtil største digitaliseringsprogram, og derfor er portalen kun første smagsprøve på en lang række it-systemer og selvbetjeningsløsninger til skifte- og strafferetsområderne, som vi har bygget fra bunden i tæt samarbejde med brugerne. Jeg håber, at Skifteportalens brugere vil opleve portalen som brugervenlig, effektiv og intuitiv. Det er vores ambition, at portalen vil medvirke til at styrke retssikkerheden for virksomheder og borgere yderligere, da der nu frigøres arbejdskraft fra repetitive opgave, så medarbejderne ved retterne kan fokusere på de steder, hvor der er behov for en menneskelig vurdering,” siger Martin Wood, it-direktør i Domstolsstyrelsen.

Skifteportalen er den første udrulning i domstolenes hidtil største digitaliseringsprojekt, som bygger nye it-systemer og selvbetjeningsløsninger til at understøtte to af domstolenes store sagsområder, skiftesagsområdet og straffesagsområdet. Danmarks Domstole forventer, at straffe- og skiftesagsområderne er fuldt digitaliserede ved udgangen af 2026.

En portal, der hjælper pårørende

Skifteportalen digitaliserer bl.a. anmeldelsen af krav i dødsboer. Det kan være ubetalte elregninger, avisabonnementer og banklån. Hvert år anmeldes omkring 560.000 krav til dødsboer via skifteretterne, og dertil kommer en stor mængde krav, som anmeldes uden om skifteretterne.

Skifteportalen er en portal, som i en svær situation skal lette de praktiske omstændigheder for de nærmeste pårørende til en person, der er gået bort. Portalen skal gøre processen smidigere for de små og store virksomheder, som skal inddrive krav fra dødsboer, og for advokaterne, som håndterer dødsboer. Skifteportalen giver et overblik over krav og anmeldelser for sagsbehandleren og kontaktpersonen, og samlet set gør portalen sagsgangene i dødsbosager lettere, mere åbne og mere overskuelige. Det, håber vi, kommer domstolenes brugere til gavn, og det synes jeg også, vi har set i pilotfasen”, siger Martin Wood.

Danmarks Domstole forventer, at straffe- og skiftesagsområderne er fuldt digitaliserede ved udgangen af 2026.

Skifteportalen tilgås her

Fakta om Skifteportalen
  • Domstolenes skifteportal er tilgængelig fra minskiftesag.dk
  • På domstolenes hjemmeside, domstol.dk, findes vejledninger til brug af Skifteportalen
  • Alle krav mod dødsboer skal fremover anmeldes via Skifteportalen.
    Du kan bruge portalen, hvis dødsboet har et tilgodehavende hos dig, fx hvis du skylde afdøde penge. Et tilgodehavende kan anmeldes på Skifteportalen eller direkte til dødsboets kontaktperson. Portalen kan også bruges, hvis du er i besiddelse af en ejendel, som har tilhørt den afdøde, eller hvis du har en retlig interesse i at få kontaktoplysninger på dødsboets kontaktperson. Det er frivilligt, om man vil anmelde dette via Skifteportalen.
  • Du kan også bruge portalen, hvis du er i besiddelse af en ejendel, som har tilhørt den afdøde, eller hvis du har en retlig interesse i at få kontaktoplysninger på dødsboets kontaktperson. Det er frivilligt, om man vil anmelde dette via Skifteportalen
  • Domstolenes skifteportal skal benyttes i dødsboer, hvor afdøde er gået bort den 15. november 2022 eller herefter. Hvis afdøde er gået bort før den 15. november, håndteres krav m.v. som hidtil, medmindre afdøde boede i en retskreds for en af de pilotretter, der har brugt portalen siden den 4. oktober 2022. Pilotretterne er Retten på Bornholm, Retten i Roskilde, Retten i Odense, Retten i Holstebro og Retten i Hjørring
  • Domstolenes skifteportal kommer især til at have betydning for virksomheder, offentlige myndigheder, boligforeninger og banker, der anmelder krav eller tilgodehavender i dødsboer, samt for borgere og advokater, som er kontaktpersoner eller bobestyrere i dødsboer
  • Skifteportalen giver som noget nyt et samlet overblik over krav, tilgodehavender, effekter og forespørgsler i dødsboer– både for skifteretten og for boets kontaktperson. Det betyder, at der kommer en gennemsigtighed, der ikke tidligere har været tilgængelig