Gå til sidens indhold

02 mar 2022

Danmarks Domstole

Invitation til teknisk orienteringsmøde om ny skifteportal

Domstolsstyrelsen inviterer alle interesserede til et teknisk orienteringsmøde om den nye skifteportal den 8. marts. Her er det er muligt at få information om det kommende nye it-system til behandling af skiftesager.

Domstolsstyrelsen er i gang med at udvikle et system, som vil gavne retterne i behandlingen af straffesager og skiftesager. Derfor inviterer Domstolsstyrelsen alle interesserede til det første tekniske orienteringsmøde forud for ibrugtagningen af Skifteportalen (release 1).

Mødet finder sted den 8. marts kl. 13.00-15.00.

Nyt system til behandling af straffe- og skiftesager

De nye systemer vil understøtte en øget digitalisering af domstolenes kerneopgaver på straffe- og skifte-områderne, herunder understøtte automatisering af rutineopgaver, sikre driftsstabilitet, samt sikre et bruger- og vedligeholdelsesvenligt system. Det vil få stor betydning for både retter, interessenter og brugere, når det samlede system er færdigt og implementeret. Domstolsstyrelsen har etableret en selvstændig organisation, Straffe- og skifteprogrammet, der står for den samlede analyse og udvikling af de kommende straffe- og skiftesystemer.


Undervejs forventes seks releases, hvoraf den første – en skifteportal til indmeldelse af krav og registrering af tilgodehavende i dødsboer – bliver taget i brug den 1. september 2022 i fem udvalgte retter. Det er Retten på Bornholm, Retten i Roskilde, Retten i Odense, Retten i Holstebro og Retten i Hjørring, der vil indgå i et pilotforløb. Skifteportalen bliver taget i brug i de øvrige byretter fra den 15. november 2022.

Du kan læse mere om Straffe- og skifteprogrammet på domstol.dk via dette link

Målgruppe: Forretningsudviklere hos kreditorer og debitorer

Alle er velkomne til at deltage i mødet. Mødet er særligt relevant for forretningsudviklere hos kreditorer og debitorer, der har krav og tilgodehavender til dødsboer samt bobestyrer, der administrerer dødsboer, herunder repræsentanter fra systemleverandører af systemer, der skal integrere til Skifteportalen.

Dagsorden og tilmelding til orienteringsmødet

Mødet den 8. marts vil have følgende dagsorden:

  • Formål med tekniske orienteringsmøde
  • Introduktion til Straffe- og skifteprogrammet
  • Releaseplan
  • Processer i dag vs. Processer fremadrettet
  • Introduktion og gennemgang af Skifteportalen fra en anmelders synspunkt
  • Fremvisning af API-spec
  • Tilslutningsvejledning
  • Eventuelt?

Alle er som udgangspunkt velkommen til at deltage på mødet, der vil foregå via Microsoft Teams.

Du kan tilmelde dig ved at sende en mail med navn, e-mail, arbejdstitel og organisation til Straffe- og skifteprogrammets postkasse: straffeskifte@domstolsstyrelsen.dk. Skriv "Tilmelding" i emnefeltet. Herefter vil du modtage en invitation, hvorfra du kan tilgå mødet.

Du kan læse mere om, hvordan Domstolsstyrelsen behandler dine persondata, på domstol.dk via dette link.