Gå til sidens indhold

21 apr 2022

Danmarks Domstole

Hvis du oplever problemer med Digital Post

Hvis du oplever problemer med at se eller tilgå Digital Post fra retterne, eller hvis du oplever ikke at kunne sende Digital Post til retterne, kan du herunder finde vejledning til, hvad du skal gøre.

Digital Post til retterne

Når du som privat person eller virksomhed vil skrive Digital Post til retterne via den nye Digital Post-løsning, vil du normalt kunne finde retterne under myndigheden ”Domstolsstyrelsen”. Det vil sige alle byretter, landsretter, Sø- og Handelsretten, Tinglysningsretten, Procesbevillingsnævnet, Domstolsstyrelsen og Højesteret.

Desværre er det i øjeblikket ikke alle embeder, som vises under oversigten, men kun et udsnit.

For de embeder, der vises i oversigten, er det muligt at vælge det enkelte embede og se den relevante underopdeling. Som eksempel kan embedet ”Retten i Hillerød” vælges, og herefter kan du vælge enten fogedretten, skifteretten mv. som modtager af den digitale post.

Du er logget på Digital Post via borger.dk, men retten fremgår ikke af oversigten

Hvis det embede, du skal skrive til, ikke fremgår af oversigten, kan du på borger.dk fremsøge embedet og de underliggende afdelinger direkte. Hvis du fx vil skrive til skifteretten på Bornholm, kan du gøre følgende:

  1. I Digital Post-løsningen vælges ”Skriv ny besked”
  2. I feltet ”søg efter myndighed” skrives ”Domstolsstyrelsen”
  3. I søgefeltet ”Kategori” skrives ”Retten på Bornholm” eller ”Bornholm”
  4. Herefter kan du vælge ”skifteretten på Bornholm”
Du sender post via Digital Post-appen, men retten fremgår ikke af oversigten 

Hvis det embede, du skal skrive til, ikke fremgår af oversigten, er det desværre ikke muligt at fremfinde retten som modtager, når du vil sende digital post fra Digital Post-appen. Du kan i stedet tilgå Digital Post via borger.dk og bruge fremgangsmåden beskrevet ovenfor.

Problemer med at se eller tilgå Digital Post

Hvis du oplever problemer med at se eller tilgå Digital Post, herunder Digital Post fra retterne, eller du er i tvivl, om din digitale postkasse er opdateret, kan du finde hjælp i følgende vejledninger: