Gå til sidens indhold

28 apr 2022

Danmarks Domstole

Invitation til fremvisning af Skifteportalen

Nu kan du få et smugkig på domstolenes nye skifteportal. Domstolsstyrelsen afholder en møderække over Teams, hvor du kan se den nye skifteportal.

Domstolsstyrelsen vil gerne invitere alle interesserede til fremvisning af den nye skifteportal til behandling af dødsbosager, som Straffe- og skifteprogrammet er ved at udvikle. Alle er som udgangspunkt velkomne til at deltage på møderne, der vil foregå via Microsoft Teams.

Domstolenes nye skifteportal bliver taget i brug den 1. september 2022 i fem pilotretter og i alle byretter fra den 15. november 2022. Pilotretterne for Skifteportalen er Retten på Bornholm, Retten i Roskilde, Retten i Odense, Retten i Holstebro og Retten i Hjørring. Efter den 15. november skal alle krav og tilgodehavender til dødsboer anmeldes via Skifteportalen.

Straffe- og skifteprogrammet afholder i 2022 fem møder, hvor du kan se forskellige dele af Skifteportalen, før den bliver taget i brug. Du kan tilmelde dig ved at finde det møde, du ønsker at deltage i på listen herunder. Det er blandt andet muligt at se den foreløbige skifteportal, senere at se den færdige skifteportal samt at deltage i et møde med fokus på en funktionalitet til upload af bilag.

Endnu bedre sagsbehandling

På Skifteportalen kan kreditorer og debitorer anmelde og registrere krav og tilgodehavender i dødsboer.

Skifteportalen vil give et overblik over krav og anmeldelser i et dødsbo både for sagsbehandleren og for boets kontaktperson. Det betyder, at der kommer en gennemsigtighed, der ikke tidligere har været tilgængelig. Det vil desuden være muligt løbende at følge med i status i sagen samt at uploade bilag til en sag.

Du kan læse mere om Straffe- og skifteprogrammet på domstol.dk via dette link

Et smugkig på Skifteportalen

Domstolsstyrelsen afholder fem møder i 2022 med tre forskellige dagsordener. Du kan se en oversigt over de forskellige møder og dagsordner herunder og tilmelde dig det møde, du finder mest relevant.

1. Demonstration af den foreløbige skifteportal

Fremvisning af den foreløbige skifteportal med fokus på look and feel og forklaring af indhold i skifteportalen. 

Den 7. juni 2022 kl. 9:30- 11:00 på Teams.

2. Demonstration af den færdige skifteportal

Fremvisning af den endelige skifteportal med detaljeret gennemgang af funktionaliteten. 

Den 17. august 2022 fra kl. 10:00 – 11:30 på Teams.

3. Demonstration af færdig skifteportal med upload 

Fremvisning af den samlede skifteportal med fokus på upload-funktionalitet. Denne fremvisning afholdes før udrulning til pilotretterne.

Den 29. august kl. 9:30 – 11:00 på Teams

4. Demonstration af færdig skifteportal med upload

Fremvisninger af den samlede skifteportal med fokus på upload-funktionalitet. Disse to fremvisninger afholdes efter udrulning til pilotretterne, hvorfor der kan være små ændringer i systemet.

Den 2. november kl. 9:30-11:00 på Teams
Den 4. november kl. 12:30-14:00 på Teams

Tilmelding

Du tilmelder dig et eller flere af møderne ved at sende en mail med navn, e-mail, arbejdstitel og organisation til Straffe- og skifteprogrammets postkasse: straffeskifte@domstolsstyrelsen.dk. Skriv "Tilmelding til fremvisning" i emnefeltet. Husk at skrive, hvilket møde eller hvilke møder, du ønsker at deltage i. Herefter vil du modtage en invitation, hvorfra du kan tilgå mødet.

Forside Af Skifteportal

Her kan du se forsiden af Skifteportalen.

Anmeld Dit Krav Til Boet

Der sker en lovændring, så alle krav og tilgodehavende, som anmeldes til skifteretten, skal anmeldes via Skifteportalen. Her ses funktionen på Skifteportalen, hvor krav til dødsbo kan anmeldes.

Søg Efter Afdøde

På Skifteportalen kan du søge efter afdøde, hvis du kender afdødes CPR-nummer.