Gå til sidens indhold

07 apr 2022

Danmarks Domstole

Retsudvalget besøgte Retten på Frederiksberg

Der blev både drøftet sagsbehandlingstider, udeblivelser, it og dagligdagen i en byret, da Folketingets Retsudvalg i dag den 7. april 2022 besøgte Retten på Frederiksberg.

Et bredt udvalg af medlemmer fra Folketingets Retsudvalg mødte retspræsident Christian Lundblad og en række ansatte fra Retten på Frederiksberg til en rundvisning og drøftelse af rettens og domstolenes arbejde og udfordringer. Der var en del fokus på sagsbehandlingstiderne ved domstolene, men også på rettens it-understøttelse, dagligdagen i en byret, straffesager og civile sager, udfordringer med berammelse af sager, udeblivelser, samt rekruttering.  

”Det glæder mig, at Retsudvalget ønsker at få et indblik i hverdagen og udfordringerne ved en byret og drøfte dem med rettens ansatte. Udvalget fik et indblik i den brede vifte af vigtige og spændende opgaver, som retten løser i en travl hverdag. Vi drøftede også rettens udfordringer, blandt andet de længere sagsbehandlingstider, som vi af flere årsager har set de seneste år”, siger retspræsident Christian Lundblad.

Retten på Frederiksberg er en af de største byretter i Danmark med blandt andet mange store straffesager, men retten har også afdelinger for de civile sager og domstolenes øvrige sagstyper. Der er cirka 100 medarbejdere ved retten, herunder cirka 26 dommere og andre jurister. Retten på Frederiksberg afslutter cirka 35.000 sager om året. Retsudvalget besøgte en række retssale og forskellige dele af retten. Domstolsstyrelsen deltog også i besøget.

Læs mere om domstolene i årsrapporten for 2021 HER.

Retsudvalget besøgte Retten på Frederiksberg

Folketingets Retsudvalg. Fra venstre er det: Bjørn Brandenborg (S), fg. formand, Peter Skaarup (DF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Karina Adsbøl (UFG), Rosa Lund (EL), Christian Lundblad og Preben Bang Henriksen (V).