Gå til sidens indhold

31 maj 2022

Danmarks Domstole

Kronik: Vi må ikke glemme erhvervslivets retssikkerhed

Erhvervslivets brug af retsvæsenet og domstolene giver danske virksomheder retssikkerhed, og det er et vigtigt konkurrenceparameter. Men sagsbehandlingstiderne i de civile sager kan være lange, og det kan risikere at få virksomheder til at fravælge domstolene.

Af udviklingsdirektør i Domstolsstyrelsen, Merethe Eckhardt

Når der afsiges dom i en sag, er dommen altid vigtig. For det første er den selvfølgelig vigtig for de parter, som har stået over for hinanden i retssalen.

Og så er den også vigtig for os andre, for erhvervslivet og for samfundet som helhed. For den siger noget om, hvordan afgørelser i lignende sager vil falde ud. Derved føjes nye mønstre til det finmaskede net, som danner retspraksis i Danmark, og som giver virksomhederne en høj grad af retssikkerhed. Det øger incitamentet til at investere i Danmark, fordi man ved, hvad der gælder. Ved, at man kan støtte ret på sin kontrakt. Og ved, at alle bliver behandlet lige efter loven.   

Færre civile sager

Lige nu viser europæiske undersøgelser, at erhvervslivet har en høj tiltro til de danske domstole. Men vi skal passe på, at den tillid ikke falder. Sidste år modtog byretterne næsten 20 % færre civile sager, der omhandler erhvervslivets forhold, sammenlignet med 2017. Blandt andet COVID-19 kan have spillet ind på den udvikling.

Samtidig er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for blandt andet de almindelige civile sager steget. Dette skyldes blandt andet et stigende antal ressourcetunge straffesager, der tager meget af domstolenes tid og ressourcer. Alt i alt betyder det, at retterne er udfordret med at opfylde målene for sagsbehandlingstiderne for civile sager. I vores nylige brugerundersøgelse var det erhvervslivet, der var mindst tilfreds med sagsbehandlingstiden ved retten.

Et vigtigt tvistløsningsorgan

Det er et problem. Domstolene er et vigtigt tvistløsningsorgan – også for erhvervslivet. Hvis en virksomhed vælger at gå til domstolene, er den sikret en afgørelse af høj faglig kvalitet, der bygger på gældende ret og tidligere praksis.

Danmark blev i 2021 for 4. år i streg placeret på en flot førsteplads som det mindst korrupte land i verden på Transparency Internationals årlige Corruption Perceptions Index. I EU's årlige Justice Scoreboard 2022 vurderes Danmarks Domstoles uafhængighed desuden igen helt i top - både ifølge den danske befolkning og det danske erhvervsliv.

For at vi kan bevare den høje retssikkerhed, er det dog en forudsætning, at der hvert år bliver behandlet et vist antal civile sager ved domstolene. Retspraksis skal følge med tiden, samfundsudviklingen og ny lovgivning. Og af hensyn til retssikkerheden er det et problem, hvis erhvervslivet fravælger domstolene.

Mægling er godt – domme er vigtige

Domstolene har også tilbud om alternative tvistløsningsmodeller. Væsentligst er her retsmæglingen eller forligsmæglingen. Det er tilbud, som parterne heldigvis gør brug af og er glade for. Undersøgelser viser, at parterne samlet set er mere tilfredse med et forlig end for en dom - selv i de tilfælde, hvor de vinder i retten. Sidste år blev 560 civile sager ved byretterne afsluttet ved medvirken af en retsmægler.

Forlig indgået i eller uden for retten og retsmægling er vigtige produkter at have på hylderne og opfylder et behov. Men retssagerne er fortsat meget vigtige. Det er dem, der offentliggøres, så alle kan kigge med, drøfte rigtighed og orientere sig i for at kunne forudsige deres egen retsstilling i lignende sager. De er derfor grundfundamentet for vores samfund.

Viden og kendskab til vores retssystem og de sager, der bliver afgjort der, betyder derfor noget. Op til Grundlovsdag lancerer vi podcastserien ”Thi kendes for ret”, som sætter fokus på ni forskellige typer af erhvervssager, som er endt ved retten.

Dialog og brugerfokus

Hos Danmarks Domstole ser vi løbende på, hvordan vi kan sikre bedre og mere smidige processer for brugerne fra erhvervslivet. Det handler selvfølgelig om at arbejde for, at sagsbehandlingstiden bliver kort. Et andet af vores mål er at sikre brugerfokus. Vi vil gerne have dialog og viden fra brugere af domstolene. Derfor har vi etableret et erhvervsnetværk, hvor vi har dialog med de største erhvervsvirksomheder for at høre om deres erfaringer og ønsker til fremtiden. Det er min oplevelse, at det er en god dialog, der fører brugbare løsninger med sig.

For erhvervslivet er en vigtig bruger af retsvæsenet, og domstolene er et centralt forum for at løse erhvervslivets tvister. Det er vigtigt, at virksomhederne ved det og bruger domstolene. Hvis der er klarhed og tryghed i, hvad der gælder, når man som virksomhed investerer, indgår aftaler eller markedsfører sig, styrker det retssikkerheden og i sidste ende også erhvervslivets konkurrenceevne.

(Kronikken er bragt i Børsen den 31. maj 2022)