Gå til sidens indhold

30 maj 2022

Danmarks Domstole

Milepæl for domstolenes største digitaliseringsprogram

Folketinget har vedtaget lovgrundlaget for domstolenes kommende skifteportal. Det betyder, at Danmarks Domstole er et skridt tættere på at kunne udrulle nye systemer til hele skifteområdet.

Danmarks Domstole har nået en milepæl i rejsen mod en endnu bedre digital understøttelse af retsvæsnet.

Folketinget har behandlet og vedtaget et lovforslag, der vedrører den skifteportal, som Domstolsstyrelsen er i gang med at udvikle. Loven betyder, at krav og andre fordringer i dødsboer, som i dag anmeldes til skifteretten pr. mail eller andet, fra den 1. september 2022 skal anmeldes via Skifteportalen i fem pilotretter. Dette gælder kun for dødsboer, hvor afdøde er død efter den 1. september 2022. Pilotretterne er Retten på Bornholm, Retten i Roskilde, Retten i Odense, Retten i Holstebro og Retten i Hjørring. Fra den 15. november 2022 udrulles Skifteportalen til alle retter. Herefter skal alle krav og andre fordringer til dødsboer anmeldes via Skifteportalen i dødsboer, hvis afdøde er død efter den 15. november 2022. Det vil også være muligt at registrere boets tilgodehavende, effektfortegnelser og forespørgsler på Skifteportalen.

”Som retspræsident og styregruppemedlem glæder det mig, at Skifteportalen nu er klar til at blive udrullet. Skifteportalen vil medføre en række fordele for advokater, professionelle kreditorer og debitorer samt for borgere, men også for sagsbehandlerne i skifteretterne. I retterne forventer vi desuden, at Skifteportalen vil understøtte en bedre brugeroplevelse, lette sagsgangene og sikre et bedre overblik over krav og anmeldelser for sagsbehandleren og for boets kontaktperson. Derfor glæder vi os til den 1. september, hvor vi får Skifteportalen i Retten på Bornholm”, siger Henrik Engell Rhod, retspræsident for Retten på Bornholm og medlem af styregruppen.

Bedre overblik med Skifteportalen

Skifteportalen vil gøre det mere enkelt at anmelde krav i dødsboer. Mange kreditorer har en dobbelt arbejdsgang, fordi de både sender kravet til skifteretten og efterfølgende til boets kontaktperson. Andre kreditorer tjekker løbende Statstidende for offentliggørelse af boets kontaktperson, så de kan sende direkte dertil. Denne proces er slut, når Skifteportalen tages i brug landet over, da krav kan registreres på Skifteportalen uanset om boet er behandlet i skifteretten eller ej.

Processen med anmeldelse af krav forenkles desuden ved, at kreditor fremover ikke skal bekymre sig om at finde rette retskreds at anmelde sit krav overfor, da der fremover kun vil være et sted at anmelde kravet; nemlig på Skifteportalen.

Skifteportalen vil også give et bedre overblik over krav og tilgodehavender, samt den dertilhørende dokumentation, end der findes i dag, særligt til gavn for boets kontaktperson og skifteretten. Kreditorer og andre, som laver en registrering på Skifteportalen, vil ligesom boets kontaktperson kunne følge status i sagen, da fx udleveringsdatoen samt proklamafristen vil fremgå tydeligt.

Udrulningen af Skifteportalen er begyndelsen på overgangen til en endnu bedre digital understøttelse for retterne og alle med kontaktflader til retterne på straffe- og skifteområderne. Lige nu er Domstolsstyrelsen nemlig i gang med domstolenes hidtil største digitaliseringsprogram – Straffe- og skifteprogrammet – som skal bygge nye systemer til straffe- og skifteområderne.

Fra lastbil med bødesager til fremtidssikret digitalisering

Straffesager og skiftesager er store sagområder ved domstolene, som berører rigtigt mange mennesker. Byretterne behandlede i 2021 over 196.000 straffesager og mere end 70.000 skiftesager. I dag behandles sagerne i ældre systemer, som skal fornyes.

”Retternes nuværende it-systemer til straffe- og skiftesager er forældede og skal moderniseres. Der er desuden nogle manuelle arbejdsgange i retsvæsnet, som med fordel kan digitaliseres. Et eksempel er retternes behandling af bødesager uden retsmøde. I dag fragtes de ubetalte bøder, som retterne derfor skal afsige dom i, fra Politiets Administrative Center i Holstebro med lastbil rundt til landets retter. Denne proces bliver digitaliseret med de nye systemer”, siger Martin Wood, it-direktør i Domstolsstyrelsen og fortsætter:

”Det er ambitionen, at de nye systemer skal skabe øget gennemsigtighed, optimere brugeroplevelsen og sikre et bedre overblik. Systemerne vil blive brugt af mange mennesker over hele landet, og vi håber, at de vil gavne både retternes medarbejdere, offentlige institutioner, myndigheder, virksomheder og borgere”.

Straffe- og skifteprogrammet blev igangsat i 2020 og forventes afsluttet ved udgangen af 2026. Programmet vil undervejs udrulle straffe- og skiftesystemerne i seks releases.

Du kan læse mere om Straffe- og skifteprogrammet på programmets side på domstol.dk.