Gå til sidens indhold

27 jan 2023

Danmarks Domstole

Nye sagkyndige til småsagsprocessen pr. 1. januar 2023

Domstolsstyrelsen har i efteråret 2022 gennemført en større beskikkelsesrunde af sagkyndige i småsagsprocessen og har nu beskikket sagkyndige til småsagsprocessen pr. 1. januar 2023.

Du kan finde en liste over beskikkede sagkyndige i småsagsprocessen her.

Domstolsstyrelsen har i alt beskikket 159 sagkyndige.

De nye beskikkelser gælder fra den 1. januar 2023 og fire år frem.

Der er beskikket sagkyndige inden for blandt andet byggeri og anlæg, fast ejendom, transport, maskinindustrien, landbrug, it, miljø og fødevarebranchen. Der beskikkes inden for hvert fagområde så vidt muligt en eller flere sagkyndige for hver retskreds. Beskikkelsen af sagkyndige sker i medfør af retsplejelovens § 404, stk. 3.

Den sagkyndige kan under en småsag blive bedt om at udarbejde en sagkyndig erklæring, der skal indgå som et bevis i sagen. Erklæringen udarbejdes på baggrund af en række spørgsmål, som retten har udarbejdet.

Læs mere om småsagsprocessen på domstol.dk

Ny praksis for beskikkelse af sagkyndige til småsagsprocessen

Domstolsstyrelsen har i forbindelse med beskikkelsesrunden i 2022 ændret praksis.

Den hidtidige praksis har været, at Domstolsstyrelsen gennemfører en beskikkelsesrunde hver andet år for ca. halvdelen af de sagkyndige og forskudt hvert andet år for den anden halvdel.

Fra og med beskikkelsesrunden i 2022 er de to beskikkelsesrunder samlet til én, der alene finder sted hvert 4. år. Næste beskikkelsesrunde vil være i 2027. Ændringen af praksis er bl.a. begrundet i ressource- samt planlægningsmæssige hensyn.