Gå til sidens indhold

31 jan 2023

Danmarks Domstole

Revideret plan for digitalisering af straffe- og skifteområderne

Domstolenes store digitaliseringsprogram, som bygger nye it-systemer til straffe- og skifteområderne, har justeret planen for udrulning af systemerne. Planen er blandt andet tilpasset Folketingets lovgivningsproces.

Domstolsstyrelsen har opdateret releaseplanen for domstolenes store digitaliseringsprogram Straffe- og skifteprogrammet. Udviklingen af systemet forløber planmæssigt, og programmet forventer at være færdige med de samlede straffe- og skifteløsninger i 2026 som planlagt. Domstolsstyrelsen justerer planen af hensyn til implementering og test fra samarbejdspartnere i straffesagskæden og for at imødekomme en bedre sammenhæng med de nødvendige lovprogrammer.

”Grundlaget for beslutningen handler først og fremmest om at tilpasse releaseplanen datomæssigt til Folketingets lovgivningsproces. Det betyder, at programmets jurister kan skrive lovtekster tættere på vores idriftsættelsestidspunkter, og det øger både vores træfsikkerhed og fleksibilitet i forhold til at få ændret lovgivningen i korrekt tid”, siger Martin Wood, it-direktør i Domstolsstyrelsen, og fortsætter:

”Desuden grupperer vi i den nye plan sagstyperne på en måde, så vi bedre udnytter synergieffekter ved at tænke to nært beslægtede forretningsområder sammen i en release. Vi har mulighed for at gøre dette nu, fordi vi har mere erfaring med, hvad udvikling af de nye systemer kræver. De kommende pilotfaser, hvor retterne tester løsningerne, er forkortet, fordi vi har erfaret fra udrulningen af Skifteportalen, at en kortere pilotfase er tilstrækkelig i forhold til at afprøve systemerne”.

Domstolsstyrelsen forventer, at sagsområderne gældssanering, ægtefælleskifte og rekonstruktion digitaliseres tidligere end planlagt. Da release seks ikke gennemføres, har programmet igangsat en analyse af, hvordan nye systemer bedst kan implementeres til retterne i Grønland og på Færøerne.

I den nye releaseplan er ægtefælleskifte, som oprindelig var en del af den sjette og sidste release, lagt sammen med resten af dødsboskifteområdet, og rekonstruktion og gældssanering er lagt sammen med konkurs i release fem, som nu er den sidste release og forventes gennemført i 2026.

Analyser for udviklings- og implementeringsmulighederne i Grønland og på Færøerne er undervejs, og tidsplanen for disse leverancer indarbejdes først i releaseplanen, når analysernes konklusioner ligger klar. Desuden er de kommende pilotfaser forkortet i den nye plan. Det er de faser, hvor retterne tester løsningen, inden den udrulles til alle retter. Den kommende pilotfase for Bødesagssystemet er flyttet fra den 12. april 2023 til den 2. maj 2023. Den fulde udrulning af Bødesagssystemet er fortsat planlagt til den 6. juni 2023.

Du kan læse mere om Bødesagssystemet her.

Du kan læse mere om Straffe- og skifteprogrammet her.

Du kan se den justerede releaseplan herunder:

Releaseplan - straffe og skifte