Gå til sidens indhold

23 mar 2023

Danmarks Domstole

Domstolene får yderligere 32 millioner i 2023

Som led i arbejdet med finansloven for 2023 har regeringen besluttet at tilføre domstolene yderligere 32,2 mio. kr. til at lette det aktuelle sagspres. Midlerne tilføres domstolene på grund af domstolenes udfordringer og stigende sagsbehandlingstider.

Regeringen har den 23. marts 2023 offentliggjort, at domstolene, ud over videreførelse af bevillingsniveauet fra 2022, tilføres yderligere 32,2 mio. kr. Antallet af verserende sager ved domstolene, særligt straffesager, er steget de seneste år siden 2018 og har medført markant stigende sagsbehandlingstider. Det skyldes blandt andet COVID-19, og at retterne har modtaget et øget antal straffesager, der samtidig generelt er blevet betydeligt mere komplekse og ressourcetunge. Samtidig har domstolenes økonomi været presset, og Danmarks Domstole gik sidste år ud med et underskud på det samlede budget på knap 10 mio. kr.

”De stigende sagsbehandlingstider er et stort problem både for vores retssamfund og de mennesker, der er involveret i sagerne, og jeg er glad for, at domstolene med finanslovsforslaget allerede i 2023 får tilført ekstra midler. Det er en vigtig anerkendelse af vores udfordringer, og merbevillingen betyder konkret, at vi kan få en bedre balance i økonomien. Men det løser selvsagt ikke de strukturelle problemer med sagsbehandlingstiderne og de voksende sagsbunker”, siger Hanne Schmidt, bestyrelsesformand i Domstolsstyrelsen og fortsætter:

”Derfor arbejder vi også videre med at sikre de fornødne midler til domstolene i den flerårsaftale for vores økonomi, der skal falde på plads i år. Det er helt afgørende, at vi får en aftale, der kan gøre noget markant ved situationen. Samtidig spiller repræsentanterne for domstolene aktivt ind i Rørdam-udvalgets arbejde med at finde effektiviseringer uden at gå på kompromis med retssikkerheden”.

Merbevillingen vil gå til dels at dække Danmarks Domstoles samlede underskud, dels at understøtte sagsafviklingen og bunkebekæmpelsen ved byretterne. Det vil være op til de enkelte retter nærmere at prioritere indsatsen.

Videreførelsen af 2022-bevillingsniveauet indebærer i sig selv blandt andet, at omprioriteringsbidraget annulleres, og at ekstrabevillingen på 47,5 mio. kr. fra 2022 opretholdes.