Gå til sidens indhold

07 mar 2023

Danmarks Domstole

Vejledning ensretter krav i fogedsager

Fogedvejledningen på domstol.dk er blevet opdateret og udbygget. Som noget nyt indeholder den ens krav til udlægsanmodninger i fogedsager.

Den nye vejledning om behandling af almindelige udlægssager er et udtryk for, hvordan borgere og rekvirenter kan forvente, at fogedretterne behandler de almindelige udlægssager, og hvordan fogedretterne forventer, at parterne handler.

Den erstatter den daværende vejledning om fogedsager, der senest var blevet opdateret i 2018, og som derfor ikke længere var tidssvarende.

Ens krav til udlægsanmodninger

Det er Bedste Praksis, som har udarbejdet vejledningen, efter at fogedretterne i efteråret 2022 blev enige om at stille ens krav til de udlægsanmodninger, der indleveres til fogedretten. Bedste Praksis er en enhed i Domstolsstyrelsen, der blandt andet har ansvar for at finde, udvikle og dele bedste praksis blandt retterne.

En brugerworkshop i Domstolsstyrelsen mellem repræsentanter fra fogedretterne og advokat- og inkassobranchen havde vist, at der opleves forskelle i retternes behandling af almindelige fogedsager. 

Formålet med brugerworkshoppen var at skabe en forståelse af, hvad der er vigtigt for brugerne i forhold til ensartetheden og ud fra brugernes behov skabe gode løsninger, som kan øge den oplevede ensartethed i inkassobureauer og advokathuses møde med fogedretten.

Her kan du finde fogedvejledningen:

Vejledningen vil løbende blive gennemgået og opdateret efter behov