Gå til sidens indhold

17 apr 2024

Danmarks Domstole

Udvidet skifteportal går i pilotdrift

Fem retter vil fra i dag behandle tvangsopløsningssager digitalt i en udvidet Skifteportal. Det vil gøre sagsgange lettere og frigive ressourcer til andre opgaver ved retterne.

Hvert år sender Erhvervsstyrelsen ca. 10.000 sager om tvangsopløsning til domstolene. Tidligere var store dele af kommunikationen mellem Erhvervsstyrelsen og domstolene båret af manuelle processer, men de digitaliseres nu. Tvangsopløsningssager er den første sagstype, hvor hele sagen behandles i Skifteportalen.

Tidligere har sagsbehandlere ved domstolene skulle taste de sagsoplysninger, de modtog fra Erhvervsstyrelsen, ind i DSI-systemerne, men med udvidelsen af Skifteportalen oprettes sagen automatisk med alt data fra Erhvervsstyrelsen direkte i portalen. Det betyder, at sagsbehandlerne ved domstolene blandt andet sparer tid på at slå direktører op i CPR-registret, når sagerne skal oprettes. Samtidig kommer domstolene til at hente dokumenter fra Gældsstyrelsen til portalen, så rettens medarbejdere ikke længere skal scanne dokumenterne og lægge dem ind på sagen. Indtil nu har sagsbehandlingen af tvangsopløsningssager været håndteret i flere forskellige systemer, der ikke kunne kommunikere. Fremover vil sagsbehandlerne udelukkende skulle arbejde i Skifteportalen.  

Fra i dag bliver det muligt for fem retter at bruge Skifteportalen til at behandle tvangsopløsningssager i en såkaldt pilotfase frem mod den fulde udrulning til de øvrige byretter den 11. juni 2024. De fem pilotretter, der skal teste løsningen, er Sø- og Handelsretten, Retten i Holstebro, Retten i Roskilde, Retten i Kolding og Retten på Bornholm.

”Vi har nu taget hul på digitaliseringen af insolvensområdet, idet vi digitaliserer tvangsopløsningssagerne. Vi håber at få en god og brugbar pilotperiode, hvor systemet kan blive testet yderligere igennem frem til, at det bliver rullet ud til de øvrige byretter den 11. juni 2024”, siger it-direktør i Domstolsstyrelsen, Martin Wood.

Erhvervsstyrelsen kan bede domstolene tvangsopløse et selskab, hvis virksomheden ikke har overholdt en række regler for årsrapport, ledelse og revision. Det er oftest manglende årsregnskab, der gør, at selskabet sendes til tvangsopløsning.  

Næste skridt i digitaliseringen

Domstolsstyrelsens it-direktør er tilfreds med at kunne sætte udvidelsen af Skifteportalen i drift i de fem pilotretter og forsætte digitaliseringen af retsvæsnet.

”Med den nye løsning bliver det muligt for likvidatorer, direktører og sagsbehandlere ved skifteretterne at følge en tvangsopløsningssag et samlet sted. Vi håber, at det letter sagsbehandlingen for alle parter. Samtidig giver den nye løsning også en mere smidig overlevering af information mellem domstolene og Erhvervsstyrelsen. Det bliver godt at få testet løsningen i de kommende måneder, og vi håber at brugerne bliver glade for den”, siger it-direktør i Domstolsstyrelsen, Martin Wood.

Den nye løsning er en udvidelse af den Skifteportalen, som Domstolsstyrelsen lancerede i november 2022. Her var det en mindre del af dødsboskifteområdet, der blev digitaliseret. Straffe- og skifteprogrammet tilføjer løbende flere og flere funktionaliteter til portalen, så den til sidst vil kunne bruges til at behandle hele skiftesagsområdet.

Afdelingsleder: ”Vi er helt klar til at blive mere digitale”

Sø- og Handelsretten er en af de fem pilotretter, som tester løsningen i pilotfasen. Det er første gang retten er pilotret, og de ser frem til at tage løsningen i brug.

”Vi har været i tæt dialog med programmet helt fra start som en del af arbejdsgruppen, så vi føler os trygge ved, at den løsning der kommer, opfylder vores behov”, fortæller Thomas Finne Andersen, sekretariatschef i Sø- og Handelsretten, og bliver suppleret af sin kollega Per Jensen, der er afdelingsleder i fællessekretariatet:

”Vi ser virkelig frem til at få den nye løsning. Med den vil mange af vores arbejdsgange blive meget nemmere. Vi har for eksempel indtil nu fået skatteopgørelser på print, som vi har scannet ind og lagt manuelt ind i de gamle systemer. I Skifteportalen får vi det hele digitalt, og det vil jo lette en del arbejde for kontorpersonalet, når de ikke længere skal scanne dokumenter fra de ca. 2500 tvangsopløsningssager, vi årligt modtager.”

Digitaliseringen af tvangsopløsningssagerne kommer til at frigive tid hos kontorpersonalet hos retten.

”Vi tænker også over, at vi nu kan opkvalificere nogle af vores medarbejdere, så de får nogle mere udfordrende opgaver, som kan give dem en endnu bedre og sjovere hverdag”, fortæller retspræsident, Mads Bundgaard Larsen.

Fakta om Skifteportalen og tvangsopløsninger
  • Skifteportalen har været i luften siden den 15. november 2022 på minskiftesag.dk.
  • I 2024 udvides Skifteportalen med sagsbehandling af tvangsopløsningsområdet
  • Udvidelsen af Skifteportalen med tvangsopløsningsområdet er release 3 fra domstolenes store digitaliseringsprogram, Straffe- og skifteprogrammet. Formålet med udvidelsen er at understøtte og optimere tvangsopløsningsområdet
  • Der er ca. 10.000 sager årligt, hvor Erhvervsstyrelsen beder domstolene om at tvangsopløse et selskab, fordi virksomheden ikke har overholdt en række regler ift. årsrapport, ledelse og revision.
  • Skifteportalens udvidelse understøtter og optimerer tvangsopløsningsområdet ved at digitalisere en række papirbårne processer.
  • Skifteportalen understøtter retternes personale i deres sagsbehandling af tvangsopløsningssager. Likvidatorer kan ved udpegning få adgang til sagen og kommunikere med skifteretten, mens den tidligere ledelse kan få adgang til sagens status og indsende erklæring eller se berammede retsmøder.
  • Med den nye brugerrettighedsstyringsmodel bliver det muligt for likvidatorer at give adgangen videre til sekretærer og advokatfuldmægtige i egen advokatvirksomhed.
  • Udvidelsen vil sikre åbenhed og gennemsigtighed, når borgere og professionelle får mulighed for at følge med i sagen, se vigtige datoer og anden sagsinformation og kommunikere direkte med retterne
  • I en periode arbejder skifteretterne både i DSI-systemerne og i Skifteportalen, da igangværende tvangsopløsningssager færdigbehandles i DSI-systemerne. Fra 17. april 2024 skal de fem pilotretter behandle sagerne i Skifteportalen, mens det først gælder fra 11. juni 2024 for resterende retter.
  • Udviklingen af portalen er blevet fulgt af både en arbejdsgruppe og to følgegrupper. Arbejdsgruppen har blandt andet bestået af afdelingsledere, kontorfuldmægtige og retsassessorer, mens den følgegrupperne har bestået af henholdsvis repræsentanter fra retterne og advokater, større virksomheder, offentlige organisationer og myndigheder.

Du kan læse mere om Straffe- og skifteprogrammet på domstol.dk via dette link