Gå til sidens indhold

11 jun 2024

Danmarks Domstole

10.000 tvangsopløsninger digitaliseres

I dag lancerer Danmarks Domstole en udvidelse af Skifteportalen, så de 10.000 årlige tvangsopløsningssager fremover kan behandles digitalt.

Den 11. juni 2024 lancerer Danmarks Domstole en udvidelse af Skifteportalen til de retter, der behandler tvangsopløsningssager. Det betyder, at tvangsopløsningssager fremover vil blive behandlet digitalt, fra sagen modtages fra Erhvervsstyrelsen, til den afsluttes hos domstolene. Hvert år sender Erhvervsstyrelsen ca. 10.000 sager om tvangsopløsning til domstolene. Tidligere var store dele af kommunikationen mellem Erhvervsstyrelsen og domstolene båret af manuelle processer, men de digitaliseres nu.

Tvangsopløsningsområdet er det første sagsområde, som Straffe- og skifteprogrammet har digitaliseret fuldt ud. Det betyder, at sagen behandles digitalt, fra den modtages hos domstolene, til den afsluttes. Tidligere indtastede sagsbehandlere sagsoplysninger i de gamle systemer. Den nye digitale løsning mindsker også risikoen for menneskelige fejl og kan være med til at sikre hurtigere sagsbehandling.

”Det er første gang, vi i Straffe- og skifteprogrammet har udviklet en løsning, der fuldt ud understøtter et sagsområde. Jeg synes, at udvidelsen af Skifteportalen vidner om, hvad digitalisering kan, når man tænker arbejdsgange og teknologi sammen i en digital kontekst. Tvangsopløsningssagerne har tidligere været båret af en meget klassisk sagsbehandling med sagsbunker af papir og en masse liggetid hos sagens mange parter. Nu bliver det til et fuldt flow af opgaver, hvor relevante oplysninger fra andre myndigheder er tilgængelige allerede, når sagen oprettes, hvor sagsbehandlingen er delt op i relevante opgaver, og hvor intelligensen i systemet frigiver overskud til håndtering af kerneopgaven, så tiden ikke bruges på unødvendig administration og indtastningsopgaver”, siger it-direktør i Domstolsstyrelsen, Martin Wood, og fortsætter:  

”Siden april har fem pilotretter testet løsningen. På baggrund af den feedback, vi har fået fra brugerne i de fem pilotretter, har vi rettet fejl og mangler. Nu får de øvrige retter glæde af løsningen, og vi håber, at de også bliver glade for udvidelsen af Skifteportalen”.

Samarbejde på tværs af myndigheder

Tvangsopløsningssager bliver oprettet i Erhvervsstyrelsen. Derfor har der i udviklingen af den nye løsning været et tæt samarbejde mellem Domstolsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

”I Erhvervsstyrelsen er vi meget glade for, at håndteringen af tvangsopløsningssagerne nu er digitaliseret. Det har været et stort ønske for os gennem flere år, og vi har haft et godt og tæt samarbejde med Domstolsstyrelsen omkring digitaliseringen af området. Den digitale udveksling af data i forbindelse med tvangsopløsningssagerne betyder, at Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) hurtigere er opdateret med status på disse sager til glæde for de mange brugere af registret”, siger vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Jørgen Wissing Jensen. 

Retspræsident: ”Vi har store forventninger”

Siden midten af april har fem pilotretter arbejdet i den udvidede skifteportal og indberettet fejl og mangler. Retten i Roskilde har været pilotret, og retspræsident Jørgen Lougart tror, at den nye løsning bliver en fordel for skifteretten:

”Der har været en del problemer i løbet af pilotperioden, men Straffe- og skifteprogrammet har været gode til at rette fejlene, så man nu er klar til at rulle løsningen ud til alle byretter. Den nye løsning kommer til at spare os for en del arbejdsgange. Tidligere har vi skullet rekvirere oplysninger fra blandt andet SKAT, men nu modtager vi dem direkte i portalen. Det vil spare tid hos medarbejderne. Vi har store forventninger til løsningen, og de andre retter kan godt glæde sig”.

Udvidelsen af Skifteportalen er tredje release fra Straffe- og skifteprogrammet, der frem mod 2026 digitaliserer straffe- og skifteområderne. Den næste release kommer i 2025 og vil indeholde resten af dødsboskifteområdet og en løsning til at håndtere grundlovsforhør. Det er også i den kommende release, at landsretterne kan tage løsningerne fra Straffe- og skifteprogrammet i brug.

Fakta om Skifteportalen og tvangsopløsninger
  • Skifteportalen har været i luften siden den 15. november 2022 på minskiftesag.dk
  • I 2024 udvides Skifteportalen med sagsbehandling af tvangsopløsningsområdet
  • Udvidelsen af Skifteportalen med tvangsopløsningsområdet er release 3 fra domstolenes store digitaliseringsprogram, Straffe- og skifteprogrammet
  • Der er ca. 10.000 sager årligt, hvor Erhvervsstyrelsen beder domstolene om at tvangsopløse et selskab, fordi virksomheden ikke har overholdt en række regler ift. årsrapport, ledelse og revision
  • Skifteportalens udvidelse understøtter og optimerer tvangsopløsningsområdet ved at digitalisere en række papirbårne processer
  • Skifteportalen understøtter retternes personale i deres sagsbehandling af tvangsopløsningssager. Udpegede likvidatorer og den tidligere ledelse vil få adgang til sagen og kunne kommunikere med skifteretten.
  • Med den nye brugerrettighedsstyringsmodel bliver det muligt for likvidatorer at give adgangen videre til sekretærer og advokatfuldmægtige i egen advokatvirksomhed
  • Udvidelsen vil sikre åbenhed og gennemsigtighed, når borgere og professionelle får mulighed for at følge med i sagen, se vigtige datoer og anden sagsinformation og kommunikere direkte med retterne
  • Du kan læse mere om Straffe- og skifteprogrammet på domstol.dk via dette link