Gå til sidens indhold

27 sep 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Åbne retsdøre til Kulturnatten 2023

Flere retter inviterer indenfor under den årlige kulturnat. I Viborg åbner byretten og Vestre Landsret dørene den 29. september, mens Højesteret, Østre Lan...

22 sep 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Dommerudnævnelser september 2023

Læs pressemeddelelse fra Dommerudnævnelsesrådet.

18 sep 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Konstitueret landsdommer - på vej mod en dommerkarriere

For at blive dommer skal man som udgangspunkt have gennemført et konstitutionsforløb i en af de to landsretter. De to landsretter afholder senere på månede...

15 sep 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Implementering af FBRS er nu gennemført

Rettighedsstyringen på domstolenes sagsportal, minretssag.dk, er den 15/9 kl. 13.30 overgået fra Nets Rettighedsstyring til den fælles brugerrettighedsstyr...

12 sep 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Implementering af FBRS udsat

På grund af uforudsete tekniske udfordringer er implementeringen af den fælles brugerrettighedsstyringskomponent (FBRS) på domstolenes sagsportal, minretss...

04 sep 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Videregivelse af oplysninger til VIVE

På vegne af byretter og landsretter videregiver Domstolsstyrelsen personoplysninger i forældreansvarssager til Det Nationale Forsknings- og Analysecenter f...

04 sep 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Retsorden på tværs af landegrænser

Danmarks involvering i sager ved EU-Domstolen har aldrig været større end nu. Størstedelen af indsatsen foregår i retssager uden særlig dansk tilknytning....

31 aug 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Ambitiøst udspil for domstolene i forslag til finanslov

I regeringens forslag til finanslov for 2024 sættes der ca. 1,8 mia. kr. af i reserve til de kommende forhandlinger om en ny økonomisk flerårsaftale for do...

30 aug 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Velkomstbreve til nye domsmænd og nævninge

De to landsretter udsender i disse dage breve til de domsmænd og nævninge (som med et samlet udtryk kaldes lægdommere), der skal virke i landets by- og lan...

25 aug 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Dommerudnævnelser august 2023

Læs pressemeddelelse fra Dommerudnævnelsesrådet.

22 aug 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Her behandles en stor del af landets konkurser

Mere end 40 procent af landets konkurssager behandles ved Sø- og Handelsretten. Der arbejdes i et højt tempo, og det kræver gode og effektive arbejdsgange.

21 aug 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Kom til fremvisning af udvidet skifteportal

Nu kan du tilmelde dig Domstolsstyrelsens fremvisninger af Skifteportalen, der næste år udvides til også at understøtte tvangsopløsningsområdet.