Gå til sidens indhold

20 okt 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Vidne - fra forbrydelse til straf

Hvert år hjælper mange tusinde helt almindelige mennesker med at opklare straffesager. Hør deres historier i ny podcastserie og læs om processen i ny folde...

19 okt 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Domstolene sætter fokus på brugerne

Danmarks Domstole inviterer brugere til at svare på spørgsmål om, hvordan de har oplevet forløbet ved domstolene.

01 okt 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Halvårsstatistik fra Danmarks Domstole

Nedsat kapacitet ved retterne som følge af covid-19 har sat sit præg på statistikken over afsluttede retssager ved Danmarks Domstole for første halvår 2020...

18 sep 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Dommerudnævnelser september/2020

Pressemeddelelse fra Dommerudnævnelsesrådet og Dommerudnævnelsesrådet for Grønland

10 sep 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Evaluering af og udredning om nødberedskab

Domstolsstyrelsens bestyrelse har besluttet, at domstolenes kriseberedskab evalueres, og at domstolene deltager i Folketingets udredning af COVID-19.

10 sep 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Der søges sagkyndige til småsagsprocessen ved Retten på Færøerne

Domstolsstyrelsen søger sagkyndige til Retten på Færøerne, som kan bidrage til kvaliteten af afgørelser i civile småsager, hvor specialiseret faglig viden ...

08 sep 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Redegørelse om nødberedskabsperioden og genåbningen af domstolene

Domstolsstyrelsen har afgivet udtalelser til justitsministerens besvarelse af en række spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg.

31 aug 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

En tilfreds mand overlader roret

Den 31. august 2020 lukker afgående retspræsident ved Østre Landsret, Bent Carlsen, efter 44 år i statens tjeneste, jurakapitlet og går på pension.

28 aug 2020

Dommerudnaevnelser

Danmarks Domstole

Dommerudnævnelser august/2020

Pressemeddelelse fra Dommerudnævnelsesrådet

13 aug 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Domstolsstyrelsen søger sagkyndige til småsagsprocessen i Danmark

Domstolsstyrelsen søger sagkyndige, som kan bidrage til kvaliteten af afgørelser i småsager, hvor specialiseret faglig viden er vigtig for retsforløbet. An...

01 jul 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Retten Rundt nr. 32 ude nu

Retten Rundt 32 sætter fokus på retsplejeloven, som fyldte 100 år sidste efterår. Seks fremtrædende jurister reflekterer over loven, dens betydning og rets...

26 jun 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Dommerudnævnelser juni/2020

Pressemeddelelse fra Dommerudnævnelsesrådet