Gå til sidens indhold

26 mar 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Danmarks Domstole kommer beskikkede advokater i møde

Set i lyset af den helt særlige COVID-19 situation, har Domstolsstyrelsen den 20. marts 2020 opfordret landets retter til at åbne op for udbetaling af a co...

26 mar 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Svindlere udgiver sig for at være fra skifteretten

Danmarks Domstole er blevet gjort opmærksomme på episoder, hvor svindlere har ringet til pårørende af nyligt afdøde og udgivet sig for at være fra skiftere...

26 mar 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Advokater søges til retsmægling

Domstolsstyrelsen skal i den kommende tid antage advokater, der skal fungere som retsmæglere ved byretterne, landsretterne og Sø- og Handelsretten fra 1. s...

26 mar 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Information om Corona til domsmænd etc.

Information til domsmænd, nævninge, sagkyndige dommere, nævnsmedlemmer mv.

26 mar 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Coronavirus/COVID-19: Danmarks Domstole følger situationen nøje

Danmarks Domstole har hver dag mange brugere og besøgende. Derfor følger Domstolsstyrelsen situationen med Coronavirus/COVID-19 nøje og er i løbende kontak...

11 mar 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Lettere adgang til domme og information fra Danmarks Domstole

Danmarks Domstole har fået ny hjemmeside. Læs om de vigtigste forbedringer.

27 feb 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Til kamp for den polske retsstat

Det er sjældent, at dommere går i protestmarch. Men i weekenden markerede dommere fra flere end 25 europæiske lande, at den polske retsstat er i fare. Det ...

27 feb 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Forbedringer på minretssag.dk

Nye forbedringer har givet kortere svartider på minretssag.dk. Men brugerne kan desværre fortsat opleve ventetid, når de arbejder i systemet.

27 feb 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Teledata kan igen bruges i straffesager

Anklagere kan fra 19. oktober 2019 igen bruge teledata som bevis i straffesager ved hovedforhandlinger og varetægtsfængslinger.

27 feb 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Grønlands Domstole indfører dommerkapper

Dommerne ved Grønlands Domstole vil fra 1. januar 2020 bære kapper under hovedforhandlinger i kriminalsager og i civile sager.

27 feb 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Svindlere udgiver sig for at være fra skifteretten

Danmarks Domstole er blevet gjort opmærksomme på episoder, hvor svindlere har ringet til pårørende af nyligt afdøde og udgivet sig for at være fra Skiftere...

17 feb 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Dom i gruppesøgsmål om erstatning for overgangen til digital tinglysning

En række brugere oplevede længere sagsbehandlingstid, da tinglysningen blev digitaliseret. Østre Landsret har frifundet Domstolsstyrelsen.