Gå til sidens indhold

27 apr 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Retternes genåbning: Sundhed i fokus

Det er afgørende, at genåbningen af Danmarks domstole sker på en sundhedsmæssig forsvarlig måde for rettens brugere og ansatte. Derfor er sundhedsmæssige r...

17 apr 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Domstolene genåbner 27. april

Domstolsstyrelsen vurderer, at op mod 75 pct. af alle sager kan gennemføres efter genåbningen. Straffesager og civile sager prioriteres først.

17 apr 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Domstolene forlænger nødberedskabet

Danmarks Domstole forlænger på baggrund af regeringens udmelding nødberedskabet frem til og med den 10. maj 2020 og vil derfor aflyse/udskyde ikke-kritiske...

17 apr 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Domstolene lukker op for notarforretninger for erhvervslivet

Danmarks Domstole udvider nu arbejdet under nedlukningen til også at omfatte henvendelser fra erhvervskunder.

17 apr 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Information: Alternativ til fremtidsfuldmagt

Som udgangspunkt er det for tiden ikke muligt at få påtegnet fremtidsfuldmagter hos notaren ved byretterne. Alternativt kan man i stedet oprette en genera...

26 mar 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Advokater søges til retsmægling

Domstolsstyrelsen skal i den kommende tid antage advokater, der skal fungere som retsmæglere ved byretterne, landsretterne og Sø- og Handelsretten fra 1. s...

26 mar 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Svindlere udgiver sig for at være fra skifteretten

Danmarks Domstole er blevet gjort opmærksomme på episoder, hvor svindlere har ringet til pårørende af nyligt afdøde og udgivet sig for at være fra skiftere...

26 mar 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Danmarks Domstole arbejder videre på distancen

Domstolene er blevet nødt til at udskyde mange retsmøder og drosle ned på ikke-kritisk sagsbehandling - men stadig mere sagsbehandling løses hjemmefra.

20 mar 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Danmarks Domstole kommer beskikkede advokater i møde

Set i lyset af den helt særlige COVID-19 situation, har Domstolsstyrelsen den 20. marts 2020 opfordret landets retter til at åbne op for udbetaling af a co...

19 mar 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Domstolenes nødberedskab: Danmarks Domstole værner om retssikkerheden

Danmarks Domstole værner om retssikkerheden

17 mar 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Information: Testamenter kan oprettes som vidnetestamenter

Som følge af situationen med coronavirus gennemføres der for tiden ikke fysiske notarforretninger vedrørende påtegning af testamenter. Testamenter kan i st...

12 mar 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Nødberedskab ved Danmarks Domstole: Yderligere information