06 nov 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Bristede forudsætninger og betaling af renovationsudgifter i lejesag

05 nov 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om ophævelse af pålæg meddelt efter dom for seksualforbrydelser

05 nov 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Anke i sag om erstatning under 20.000 kr. for ulovlig frihedsberøvelse

04 nov 2019

Nyhed

Tinglysningsretten

Den Digitale Tingbog opdateres til en ny version

29 okt 2019

Dommerudnævnelser

Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnævnelser oktober/2019

29 okt 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om berigtigelse af godtgørelsesbeløb i dom

29 okt 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om tilsidesættelse af udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

29 okt 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af ankesag efter retsplejelovens § 368 a

29 okt 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Vikars erstatningskrav efter trafikulykke på vej til arbejde

28 okt 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

To sager om besiddelse af en kreditkortkniv

17 okt 2019

Nyhed

Danmarks Domstole

Teledata kan igen bruges i straffesager

10 okt 2019

Nyhed

Danmarks Domstole

Da Danmark blev en retsstat