15 maj 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af ankesag efter retsplejelovens § 368 a

15 maj 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Værdiansættelse ved tvangsindløsning af minoritetsaktionærer

14 maj 2020

Dommerudnævnelser

Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnævnelser maj/2020

14 maj 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Driftsproblemer på domstol.dk

14 maj 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Første sager i Bella Center

14 maj 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Ny hjemmeside for domstol.dk

14 maj 2020

Nyhed

Københavns Byret

Retsbøger vedrørende omberammelse af større nævningesag

14 maj 2020

Nyhed

Retten på Færøerne

Coronanødberedskabet på dommerkontoret ophører

14 maj 2020

Nyhed

Retten i Næstved

Retten i Næstveds nye hjemmeside

14 maj 2020

Nyhed

Retten i Holbæk

Nyt bookingsystem

14 maj 2020

Nyhed

Retten i Kolding

Danmarks Domstole har fået ny hjemmeside

13 maj 2020

Nyhed

Højesteret

Åbningstid den 22. maj 2020