Gå til sidens indhold

26 okt 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Danmark fortsat verdens bedste retsstat

For ottende gang i træk indtager Danmark førstepladsen på organisationen World Justice Project’s årlige rapport om de globale retsstatsprincipper.

25 okt 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Fokus på retsstatens principper på europæisk mærkedag

På dommerfuldmægtigenes grunduddannelse sættes der fokus på retsstatens principper gennem spillet ”Med lov skal land bygges”. Spillet handler om retsstaten...

24 okt 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Domstolsstyrelsen flytter til Amagerfælledvej

Domstolsstyrelsen flytter i morgen, den 25. oktober 2023, ind i styrelsens nye lokaler på Amagerfælledvej 56, 2300 København S.

13 okt 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Udsigt til 12 nye dommerstillinger i 2024

Justitsministeriet fremsatte den 11. oktober 2023 et lovforslag om oprettelse af 12 nye dommerstillinger ved byretterne i 2024.

09 okt 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Advokatsekretærer gav input til Skifteportalen

Domstolsstyrelsens Straffe- og skifteprogram har stort fokus på at inddrage brugere i udvikling af nye løsninger. For nylig præsenterede programmet den nye...

06 okt 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Tre leverandører udvalgt til at give tilbud på stor it-kontrakt

Domstolsstyrelsen har nu fundet de tre leverandører, der kan byde på stor it-kontrakt.

27 sep 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Åbne retsdøre til Kulturnatten 2023

Flere retter inviterer indenfor under den årlige kulturnat. I Viborg åbner byretten og Vestre Landsret dørene den 29. september, mens Højesteret, Østre Lan...

22 sep 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Dommerudnævnelser september 2023

Læs pressemeddelelse fra Dommerudnævnelsesrådet.

18 sep 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Konstitueret landsdommer - på vej mod en dommerkarriere

For at blive dommer skal man som udgangspunkt have gennemført et konstitutionsforløb i en af de to landsretter. De to landsretter afholder senere på månede...

15 sep 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Implementering af FBRS er nu gennemført

Rettighedsstyringen på domstolenes sagsportal, minretssag.dk, er den 15/9 kl. 13.30 overgået fra Nets Rettighedsstyring til den fælles brugerrettighedsstyr...

12 sep 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Implementering af FBRS udsat

På grund af uforudsete tekniske udfordringer er implementeringen af den fælles brugerrettighedsstyringskomponent (FBRS) på domstolenes sagsportal, minretss...

04 sep 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Videregivelse af oplysninger til VIVE

På vegne af byretter og landsretter videregiver Domstolsstyrelsen personoplysninger i forældreansvarssager til Det Nationale Forsknings- og Analysecenter f...