Gå til sidens indhold

04 sep 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Videregivelse af oplysninger til VIVE

På vegne af byretter og landsretter videregiver Domstolsstyrelsen personoplysninger i forældreansvarssager til Det Nationale Forsknings- og Analysecenter f...

04 sep 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Retsorden på tværs af landegrænser

Danmarks involvering i sager ved EU-Domstolen har aldrig været større end nu. Størstedelen af indsatsen foregår i retssager uden særlig dansk tilknytning....

31 aug 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Ambitiøst udspil for domstolene i forslag til finanslov

I regeringens forslag til finanslov for 2024 sættes der ca. 1,8 mia. kr. af i reserve til de kommende forhandlinger om en ny økonomisk flerårsaftale for do...

30 aug 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Velkomstbreve til nye domsmænd og nævninge

De to landsretter udsender i disse dage breve til de domsmænd og nævninge (som med et samlet udtryk kaldes lægdommere), der skal virke i landets by- og lan...

25 aug 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Dommerudnævnelser august 2023

Læs pressemeddelelse fra Dommerudnævnelsesrådet.

22 aug 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Her behandles en stor del af landets konkurser

Mere end 40 procent af landets konkurssager behandles ved Sø- og Handelsretten. Der arbejdes i et højt tempo, og det kræver gode og effektive arbejdsgange.

21 aug 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Kom til fremvisning af udvidet skifteportal

Nu kan du tilmelde dig Domstolsstyrelsens fremvisninger af Skifteportalen, der næste år udvides til også at understøtte tvangsopløsningsområdet.

16 aug 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Ændring af rettighedsstyring på minretssag.dk

I forbindelse med implementeringen af MitID Erhverv vil håndteringen af rettighedsstyring på minretssag.dk overgå fra Nets Rettighedsstyring til FBRS.

10 aug 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Tekniske orienteringsmøder om udvidelse af Skifteportalen

Domstolsstyrelsen holder i løbet af efteråret 2023 en række tekniske orienteringsmøder, hvor du kan få information om udvidelsen af Skifteportalen med tvan...

01 aug 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Ny europæisk topplacering til dansk retsvæsens uafhængighed

EU-Kommissionen placerer Danmark helt i top, når det gælder borgernes og erhvervslivets tillid til domstolenes uafhængighed. Samtidig opfordrer Kommissione...

06 jul 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Domstolsstyrelsen udbyder stor it-kontrakt

Domstolsstyrelsen er den 30. juni 2023 gået i udbud med en kontrakt om it-drift.

04 jul 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Ungdomskriminalitetsnævnets årsberetning for 2022

I 2022 blev de første større lovændringer af ungdomskriminalitetsloven vedtaget. Du kan i nævnets årsberetning 2022 læse om ændringerne.