08 okt 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

To straffesager om stalking

08 okt 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sag om landbrugspakkens betydning for en straffesag om overgødskning

08 okt 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

For sen anke

05 okt 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Bortvisning efter hemmelig lydoptagelse

28 sep 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Årsagssammenhæng mellem et trafikuheld og en whiplashlæsion

27 sep 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Varetægtsfængsling af EU-statsborger

26 sep 2018

Dommerudnævnelser

Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnævnelser september/2018

26 sep 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sag om pension for civilarbejdere i forsvaret

24 sep 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Anvendelsen af retsplejelovens § 389 a i konkurskarantænesager

17 sep 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Hæftelsesansvar

17 sep 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Salærfastsættelse i en lejeretlig sag

14 sep 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Besiddelse af kniv under skærpende omstændigheder