14 aug 2018

Nyhed

Danmarks Domstole

Lægdommerne er særligt dygtige til at finde ud af, hvad der er sket

03 aug 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om admittering af for sen anke i straffesag

03 aug 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Plejeforældres anmeldelse om erstatning

06 jul 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Frakendelse af dansk indfødsret

03 jul 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

2 nye sager om anke via sagsportalen

02 jul 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om lovligt forfald

29 jun 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Overtrædelse af navneforbud

29 jun 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straffesag om videregivelse af følsomme personoplysninger på Facebook

29 jun 2018

Nyhed

Procesbevillingsnævnet

Ændring af beløbsgrænsen for tiltaltes anke til landsretten

29 jun 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sag om tvangsadoption

29 jun 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Inddrivelse af et tysk afgiftskrav

27 jun 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sag om udvisning