19 jun 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forrentning af forsinket udbetaling af rådighedsløn

18 jun 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sagsomkostninger i afsluttet sag

14 jun 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Polititjenestemænd dømt for at modtage bestikkelse

13 jun 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Landbrugspakkens betydning for en straffesag om overgødskning

01 jun 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sagsomkostninger i forhold til idømt straf

31 maj 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Anvendelsesområdet for kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a

30 maj 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af kæremål om varetægtsfængsling

28 maj 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om sagsomkostninger var proportionale

28 maj 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Valuars erstatningsansvar

28 maj 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Direkte krav mod entreprenør og arkitekt udenom konkursramt bygherre

28 maj 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ophævelse af en tvangsauktion over en ejendom

28 maj 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Nyt syn og skøn i situation med forskellige vurderingsmetoder