06 nov 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Opsigelse af en handelsagentaftale

03 nov 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straf for bl.a. hacking

27 okt 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forældelsesreglen i forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5

20 okt 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forsørgertabserstatning mv. ved forsinket diagnosticering

13 okt 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om straffastsættelse i en sag om grov vold og frihedsberøvelse

10 okt 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straf for trusler mod polititjenestemand

10 okt 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Indlevering af ankestævning i en småsag

10 okt 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Erstatningsansvar for arbejdsulykke på en fiskekutter

10 okt 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Frihedsberøvelse af 4 rumænske statsborgere med henblik på udsendelse

02 okt 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ændring af sagsøgtes partsbetegnelse

27 sep 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af en straffeankesag

27 sep 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forældelse af et erstatningskrav mod en kommune