13 sep 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Indhentelse af ny speciallægeerklæring i sag om genoptagelse

11 sep 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tilbagekaldelse af en advokatbeskikkelse i en stor civil sag

08 sep 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tvangsfuldbyrdelse af to pengekrav fastslået i en østrigsk straffesag

30 aug 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om opsættende virkning af et søgsmål mod Flygtningenævnet

24 aug 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forældelse af sparekasses krav

23 aug 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sag om udbetaling af et deponeret beløb

21 aug 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om straffastsættelse i tre sager om grov vold

18 aug 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om straffastsættelse i en sag om falsk anklage

18 aug 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straf for bistand til ulovlig indrejse

17 aug 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tilbagesøgning af godtgørelse for svie og smerte mv.

24 jul 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Genoptagelse af skatteansættelse efter straffesag

14 jul 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sag om forsøg på voldtægt ved anvendelse af trusler over SMS