03 feb 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Genoptagelse af et dødsbo

03 feb 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Opgørelse af afværgebeløbet i en tvangsauktionssag

02 feb 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Rette adressat for forbuddet vedrørende PET-bogen

27 jan 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sag om en skorstensfejers overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen

27 jan 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fremlæggelse af en ensidigt indhentet erklæring i en konkurskarantænesag

23 jan 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Godtgørelse efter handelsagentloven

20 jan 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Særskilt opkrævning af udgifter til renovation i et boliglejemål

16 jan 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a

12 jan 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om straffastsættelse i en sag om grov vold

12 jan 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Statskassens hæftelse for omkostninger

09 jan 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Gyldighed af ægtepagt

03 jan 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sag om overtrædelse af de internationale søvejsregler