Gå til sidens indhold

Familie og skilsmisse

Alvorlige konflikter i en familie kan ende med at blive afgjort i retten. Det kan fx være konflikter mellem forældre eller ægtefæller i forbindelse med skilsmisse.

De fleste uenigheder, der vedrører familie, skilsmisse og børn, bliver løst og afgjort i Familieretshuset. Hvis ikke dette lykkes, kan sagen i nogle tilfælde gå videre til retten. Ofte vil det være afdelingen for familieret ved den enkelte byret, der behandler og afgør sagen. Dette gælder dog ikke for sager om fx deling af fælles formue eller sager om tvangsindlæggelse.

Anbringelse uden samtykke

En beslutning om at anbringe et barn uden for hjemmet uden forældrenes samtykke (tvangsfjernelse) kan ende hos domstolene.

Barnets bopæl

Her kan du læse mere om, hvad der sker, hvis jeres sag om bopæl ender i familieretten.

Bortadoption

Her kan du læse om, hvad der sker i familieretten, hvis du som forælder ikke ønsker at give samtykke til bortadoptering af dit barn.

Børnebidrag

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis I er uenige om børnebidraget, og hvad der sker, hvis sagen ender i familieretten.

Børnebortførelse

Hvis et barn bliver bortført fra udlandet til Danmark, er det familieretten i Danmark, der skal afgøre sagen.

Deling af fælles formue

Læs mere om, hvordan man deler en fælles formue i forbindelse med skilsmisse og hvordan du kan få hjælp til delingen, hvis du og din ægtefælle ikke kan blive enige.

Faderskab og medmoderskab

Her kan du læse mere om, hvad der sker, hvis jeres sag om faderskab eller medmoderskab ender i familieretten.

Forældremyndighed

Her kan du læse mere om, hvad der sker, hvis jeres sag om forældremyndighed ender i familieretten.

Navnesager

Her kan læse mere om, hvad der sker, hvis jeres uenigheder om navne ender som en sag i familieretten.

Samvær

Her kan du læse mere om, hvad der sker, hvis jeres sag om samvær ender i familieretten.

Skilsmisse

Læs mere om, hvad der sker, når en skilsmissesag overgår fra Familieretshuset til familieretten.

Tvangsindlæggelse

Tvangsindlæggelse er, når en person bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling mod personens vilje.

Udlevering af et barn

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis du får brug for hjælp til at få udleveret dit barn.

Værgemål

Hvis en person svækkes alvorligt, kan det være nødvendigt at udpege en værge til at forvalte personens økonomi eller personlige forhold.

Ægtefællebidrag

Her kan du læse mere om, hvad der sker, hvis jeres sag om ægtefællebidrag ender i familieretten.