Gå til sidens indhold

Hvis den anden forælder ikke vil udlevere jeres barn, kan du få familierettens hjælp. Det foregår på en måde, der er så skånsom for barnet som mulig.

Som forældre har I ansvar for at samarbejde om barnets forhold til barnets bedste. De løsninger, som I enten selv finder frem til, eller som myndighederne finder frem til, skal have fokus på barnets trivsel. Det er vigtigt, at I respekterer og efterlever de aftaler eller afgørelser, der er indgået om barnet.

Hvis den ene forælder ikke overholder aftalen eller afgørelsen, kan den anden forælder få rettens hjælp til at få barnet udleveret. Det kalder man tvangsfuldbyrdelse.

Hvordan får jeg hjælp fra familieretten?

Hvis du har brug for hjælp til at få dit barn udleveret, skal du anlægge en sag på minretssag.dk. Når du har bedt om hjælp her, vil familieretten indkalde dig og den anden forælder til et møde. Her vil retten ofte forsøge at løse jeres sag ved et frivilligt forlig mellem jer.

Gå til minretssag.dk (åbner i nyt vindue)

Se en skridt-for-skridt-vejledning i, hvordan du gør (pdf)

Hvis ikke det lykkes at indgå et frivilligt forlig, kan familieretten vælge at:   

  • den forælder, der ikke udleverer barnet, skal betale tvangsbøder
  • den forælder, der ikke udleverer barnet, skal tilbageholdes, så barnet fx kan blive hentet i institution
  • hente barnet med hjælp fra politiet

Familieretten kan også fastsætte erstatningssamvær, hvis en aftale eller en afgørelse om samvær ikke er blevet overholdt. 

Familierettens afgørelser vil altid blive truffet under hensyn til  barnets bedste.

Hvordan bliver barnets interesser varetaget?

Under familierettens behandling af sagen, kan familieretten tilkalde en repræsentant fra kommunen eller fra Familieretshuset, der er med til at sikre, at der tages hensyn til barnets behov.

Hvis jeres barn har en vis modenhed og alder, kan familieretten holde en samtale med barnet sammen med en børnesagkyndig eller en repræsentant fra kommunen. Hvis jeres barn tidligere har mødt en børnesagkyndig i Familieretshusets Børneenhed, vil det så vidt muligt være den samme børnesagkyndige, der deltager i børnesamtalen i familieretten. 

Læs om børnesamtalen

Skal jeg betale for familierettens hjælp til udlevering af barnet?

Du skal ikke betale afgift for, at retten behandler din sag om udlevering af dit barn - også kaldet tvangsfuldbyrdelse.

Kan jeg klage over familierettens afgørelse?

Hvis du ikke er enig i familierettens afgørelse i sagen, kan du klage til landsretten. Dette kaldes kære. 

Fristen for at kære afgørelsen er fire uger.

Læs om dine klagemuligheder

Sidst opdateret: 01. november 2023