Gå til sidens indhold

Kapitalselskaber som fx aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS) skal overholde en række regler for ledelse, revision og årsrapport. Hvis reglerne ikke overholdes, kan Erhvervsstyrelsen bede domstolene om at tvangsopløse et selskab.

Et selskab skal have en lovlig ledelse, der er ansvarlig for, hvad selskabet gør. Hvis en direktør fx fratræder eller dør, skal der indsættes en ny direktør, og det skal oplyses til Erhvervsstyrelsen, så myndighederne ved, hvem der har ansvar for selskabet. På samme måde er der regler om revision og indrapportering af årsrapport med selskabets regnskaber.

Hvis disse regler ikke bliver fulgt, kan Erhvervsstyrelsen beslutte at tvangsopløse selskabet. Erhvervsstyrelsen sender herefter en sag til skifteretten, som forestår den praktiske opløsning af selskabet. Det er skifteretten ved den byret, hvor virksomheden hører til, der står for tvangsopløsning - i Storkøbenhavn (København, Glostrup, Frederiksberg og Lyngby retskredse) er det dog Sø- og Handelsretten, der behandler tvangsopløsningssager.

Hvilke selskabstyper er kapitalselskaber?

Aktieselskaber (A/S), Anpartsselskaber (ApS), Iværksætterselskaber (IVS) og Partnerselskaber (P/S) kaldes kapitalselskaber, fordi ejerne har stillet et beløb som sikkerhed, da selskabet blev oprettet. I kapitalselskaber hæfter ejerne ikke personligt for økonomien, men til gengæld er der en række krav, som selskabet skal overholde. 

Hvordan kan et selskab tvangsopløses?

En tvangsopløsning kan ske på tre måder:

  • Formløs opløsning
  • Konkurs
  • Likvidation

Hvilken måde, skifteretten vil benytte, afhænger af, om selskabet har værdier, og om selskabet er insolvent.

Hvad er formløs opløsning?

Formløs opløsning betyder, at en virksomhed lukkes uden nogen egentlig opløsningsbehandling. Det kan fx ske, hvis virksomheden ikke har værdier, der vil kunne betale for opløsningsbehandlingen, og der ikke er nogen, der vil stille sikkerhed for omkostningerne. Skifteretten vil ikke anvende formløs opløsning, hvis der er behov for nærmere undersøgelser - fx om der skal karantæneundersøgelser mod en eller flere personer i ledelsen.

Hvad er opløsning ved konkurs?

Skifteretten kan opløse et selskab ved konkurs, hvis selskabet ikke kan betale sine kreditorer som aftalt, efterhånden som deres krav forfalder, og hvis der er værdier af en vis størrelse i selskabet.

Ved konkurs sælges alle værdier, og overskuddet fordeles til dem, der har penge til gode. Hvis der ser ud til at være for få værdier til at dække det, som konkursbehandlingen koster, så skal nogen typisk stille sikkerhed for omkostningerne, før skifteretten vil indlede en opløsning ved konkurs.

Hvis der er mistanke om, at der er omstødelige forhold fra tidligere handler eller betalinger i selskabet, kan skifteretten også indlede konkursbehandling, selv om der ikke umiddelbart er aktiver i selskabet.

Læs om konkurs

Hvad er opløsning ved likvidation?

Hvis et selskabs aktiver skønnes at kunne dække selskabets gæld til kreditorerne og omkostningerne ved opløsningsbehandlingen, men selskabet ikke overholder reglerne for at drive virksomhed, så kan skifteretten tvangsopløse virksomheden ved likvidation.

Ved denne slags tvangsopløsning sætter skifteretten en likvidator til at sælge alle aktiver i selskabet og betale al selskabets gæld. Når alt er gjort op, og likvidationsbehandlingen og selskabets gæld er betalt, fordeles overskuddet til virksomhedens ejere.

Likvidator har også mulighed for at begære selskabet konkurs, hvis det viser sig, at likvidation ikke er muligt.

Kan en virksomhed under tvangsopløsning genoptages?

Når Erhvervsstyrelsen beder skifteretten om at tvangsopløse et selskab, så skyldes det, at selskabet ikke overholder lovens krav til at drive virksomhed. Erhvervsstyrelsen kan i visse tilfælde tillade, at et selskab under tvangsopløsning genoptages.

Læs om genoptagelse af kapitalselskaber på Erhvervsstyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Hvordan foregår en tvangsopløsning?

Når skifteretten modtager en sag om tvangsopløsning af et selskab fra Erhvervsstyrelsen, vurderer skifteretten, om der skal indkaldes en repræsentant for selskabets ledelse til møde. Repræsentanten skal i givet fald afgive forklaring om selskabets aktiver og passiver og forhold i øvrigt.

På baggrund af selskabets økonomi og evt. andre væsentlige oplysninger om virksomheden beslutter skifteretten, hvordan selskabet skal opløses.

Sidst opdateret: 18. april 2024