Gå til sidens indhold

Bibeskæftigelsesnævnet

06 apr 2020

Bibeskæftigelsesnævnet

Bibeskæftigelsesnævnets årsberetning for 2019

Bibeskæftigelsesnævnet har afgivet sin årsberetning for 2019.

Årsberetningen indeholder bl.a. oplysninger om de afgørelser, som nævnet har truffet i 2019. Der­udover er dommernes indberetninger for 2019 – bortset fra de enkelte dommeres indtægtsoplysnin­ger, som ikke er undergivet aktindsigt – tilgængelige i den elektroniske udgave af årsberetningen. Årsberetningen indeholder endvidere oplysninger om størrel­sen af dommernes samlede biindtægter i 2019.

Baggrund

Efter retsplejeloven skal en dommer hvert år inden den 1. februar foretage indberetning om sin bi­beskæftigelse. Indbe­retningen skal indeholde oplysninger om hvervet og indtægten ved hvervet.

Kontakt: Dommerfuldmægtig Christian Nikolaj Søberg (sekretær for nævnet), tlf.nr.: 33 63 27 50.

Hele redegørelsen kan læses her.