Gå til sidens indhold

Bibeskæftigelsesnævnet

26 mar 2021

Bibeskæftigelsesnævnet

Bibeskæftigelsesnævnets årsberetning for 2020

Bibeskæftigelsesnævnet har afgivet sin årsberetning for 2020.

Årsberetningen indeholder bl.a. oplysninger om de afgørelser, som nævnet har truffet i 2020. Dommernes indberetninger for 2020 – bortset fra de enkelte dommeres indtægtsop­lysnin­ger, som ikke er undergivet aktindsigt – er tilgængelige i den elektroniske udgave af årsberetningen. Årsberetningen indeholder endvidere oplysninger om størrel­sen af dom­mernes samlede biindtægter i 2020.

Samtidig med årsberetningen for 2020 afgives en revideret udgave af årsberetningen for 2019. I den reviderede udgave er der foretaget enkelte fejlrettelser i tabellen på side 16.

Kontakt: Dommerfuldmægtig Christian Taksøe (sekretær i nævnet), tlf.nr.: 33 63 27 50.

Hele redegørelsen kan læses her.