Gå til sidens indhold

Den Særlige Klageret

18 dec 2020

Den Særlige Klageret

Kendelse den 23. oktober 2020

Kendelse i sag G-065-20

Den Særlige Klageret har den 23. oktober 2020 afsagt kendelse i sag

G-065-20

Begæring fra anklagemyndigheden
om genoptagelse af en sag, der er
afgjort ved Østre Landsrets dom af 18. september 2019

Læs hele kendelsen i sag G-065-20 (pdf)