09 apr 2020

Den Særlige Klageret

Behandling af dommerklagesager mv.

Den Særlige Klagerets behandling af dommerklagesager mv.

Artikel i Ugeskrift for Retsvæsen af Jakob Friis Nolsø og Mads Pedersen om Klagerettens behandling af dommerklager mv.

Artiklen er downloadet fra Karnov Group Online, og gengivelsen sker med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/S.

Læs artiklen her (pdf)