21 apr 2020

Den Særlige Klageret

Behandling af genoptagelsessager

Den Særlige Klagerets behandling af genoptagelsesssager

Artikel i Ugeskrift for Retsvæsen af Jakob Friis Nolsø og Mads Pedersen om Klagerettens praksis om genoptagelse af straffesager for perioden 2000-2017.

Artiklen er downloadet fra Karnov Group Online, og gengivelsen sker med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/S.

Læs artiklen her (pdf)