21 apr 2020

Den Særlige Klageret

Sager om forsvarerbeskikkelse

Den Særlige Klagerets behandling af sager om forsvarerbeskikkelse

Artikel af Jakob Friis Nolsø og Mads Pedersen i Ugeskrift for Retsvæsen som overordnet gennemgår de nye regler om afbeskikkelse af en forsvarer af hensyn til sagens fremme samt Klagerettens praksis efter de nye regler.

Artiklen er downloadet fra Karnov Group Online, og gengivelsen sker med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/S.

Læs artiklen her (pdf)