28 maj 2020

Den Særlige Klageret

Kendelse 28. maj 2020

Kendelse i sag G-138-19

Den Særlige Klageret har den 28. maj 2020 afsagt kendelse
i sag G-138-19:

Begæring fra T
om genoptagelse af en sag, der er
afgjort ved Østre Landsrets dom af 20. marts 2019


Læs hele kendelsen i sag G-138-19 (pdf)