Gå til sidens indhold

Den Særlige Klageret

27 nov 2023

Den Særlige Klageret

Kendelse af 22. november 2023

Kendelse i sag: 23/44057

Den Særlige Klageret har den 22. november afsagt kendelse i sag:

23/44057
Advokat A kærer Københavns Byrets kendelse af 21. september 2023


Læs hele kendelse i sag 23/44057(pdf)