Gå til sidens indhold

Den Særlige Klageret

28 dec 2023

Den Særlige Klageret

Kendelse af 28. december 2023

Kendelse i sag: 23/50721

Den Særlige Klageret har den 28. december 2023 afsagt kendelse i sag:


23/50721
Advokat A kærer Københavns Byrets kendelse af 8. december 2023.   

 

Læs hele kendelse i sag 23/50721(pdf)