Gå til sidens indhold

Den Særlige Klageret

16 mar 2023

Den Særlige Klageret

Kendelse 15. marts 2023

Genoptagelse nægtet. Ikke grundlag for meget lempelig vurdering af om et bødeforelæg måtte anses for at være kommet frem til domfældtes digitale postkasse

22/14307
D kærer Retten i Glostrups kendelse af 23. juni 2022.

Læs hele Klagerettens kendelse i sag 22/14307 (pdf)