Gå til sidens indhold

Dommerudnævnelsesrådet

20 maj 2022

Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnævnelser maj/2022

​Dommerudnævnelsesrådet har den 17. og 19. maj 2022 holdt møde om besættelse af følgende stillinger:

En stilling som retspræsident for Københavns Byret

 • Landsdommer Nikolaj Aarø-Hansen, Østre Landsret

En stilling som vicepræsident ved Sø- og Handelsretten

 • Dommer Harald Victor Micklander, Københavns Byret

En stilling som landsdommer i Østre Landsret

 • Souschef/chefkonsulent Susanne Lehrer, Justitsministeriet

En stilling som dommer ved Københavns Byret

 • Retsassessor Johann Herzog, funktionschef, Københavns Byret

To stillinger som konstitueret landsdommer i Østre Landsret (bunkebekæmpelse)

 • Dommer Gry Berdiin Maris, Retten i Holbæk
 • Dommer Mette Koue, Retten i Glostrup

Fire stillinger som konstitueret landsdommer i Østre Landsret (uddannelseskonstitutioner)

 • Kontorchef Anders Lotterup, Justitsministeriet
 • Souschef/chefkonsulent André Dybdal Pape, Justitsministeriet
 • Fuldmægtig Anna Helene Stamhus Thommesen, Folketingets Ombudsmand
 • Professor, dr.jur. Frederik Waage, Syddansk Universitet

Fire stillinger som konstitueret landsdommer i Vestre Landsret (uddannelseskonstitutioner)

 • Kommitteret Freja Sine Thorsboe, Rigsadvokaten
 • Chefkonsulent Jette Uhrenholt, Nævnenes Hus, Miljø- og Fødevareklagenævnet
 • Dommerfuldmægtig Maria Dalager Hauge, kst. dommer, Retten i Odense
 • Retsassessor Mette Hartmann Andresen, funktionschef, Retten i Sønderborg