Gå til sidens indhold

Dommerudnævnelsesrådet

24 mar 2023

Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnævnelser marts/2023

Dommerudnævnelsesrådet har den 23. marts 2023 holdt møde om besættelse af følgende stillinger:

Indstilling til prøvevotering i Højesteret

Landsdommer Mohammad Ahsan, Østre Landsret

En stilling som vicepræsident ved Sø- og Handelsretten

Dommer Jette-Marie Sonne, Retten i Hillerød

En stilling som dommer ved Sø- og Handelsretten

Retsassessor Mette Skov Larsen, sekretariatschef, Sø- og Handelsretten

En stilling som konstitueret dommer ved Sø- og Handelsretten (bunkebekæmpelse)

Dommerfuldmægtig Ina Darby Iwersen, Sø- og Handelsretten

En stilling som dommer ved Københavns Byret

Dommerfuldmægtig Alexander M. P. Johannessen, kst. dommer, Retten i Lyngby

Fire stillinger som konstitueret landsdommer i Østre Landsret 

Dommer Morten Juul Nielsen, Retten i Glostrup

Souschef Jan van Deurs, Udlændinge- og Integrationsministeriet

Specialanklager Emil Folker, Statsadvokaten i København

Advokat Stine Tarp Andersen Weiss, Poul Schmith / Kammeradvokaten

Fire stillinger som konstitueret landsdommer i Vestre Landsret 

Dommerfuldmægtig Alice Mølholm Jungersen, Vestre Landsret

Kontorchef Rikke Sidelmann Jørgensen, Civilstyrelsen

Advokat Lene Haustrup Mortensen, Codex Advokater

Dommerfuldmægtig Tine Fomsgaard-Knudsen, kst. funktionschef, Retten i Esbjerg