Gå til sidens indhold

Dommerudnævnelsesrådet

26 maj 2023

Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnævnelser maj/2023

Dommerudnævnelsesrådet har den 24. og 25 maj 2023 holdt møde om besættelse af følgende stillinger:

En stilling som retspræsident for Retten i Hjørring

Dommer Mette Fuglsang Mortensen, Retten i Hjørring

Tre stillinger som dommer ved Københavns Byret

Dommerfuldmægtig Stine Fruergaard Andersen, Københavns Byret

Chefkonsulent Mads Pedersen, Procesbevillingsnævnet

Dommer Tine Bransholm Ginnerup, Retten i Næstved

En stilling som dommer ved Retten på Frederiksberg

Advokat Mikkel Isager-Sally, Poul Schmith / Kammeradvokaten

En stilling som dommer ved Retten i Hillerød

Dommerfuldmægtig Lise Troelsen, kst. dommer, Retten i Glostrup

En stilling som dommer ved Retten i Hjørring

Chefkonsulent Maria Porsborg, Domstolsstyrelsen

Fem stillinger som konstitueret landsdommer i Vestre Landsret

Dommerfuldmægtig Stine Kvesel Mortensen, Vestre Landsret

Dommerfuldmægtig Sidse Lund Højgaard, Retten i Kolding

Advokat Linda Hebo Lange, Selvstændig

Kontorchef Rasmus Krogh Pedersen, Justitsministeriet

Specialanklager Lars Viereck, Anklagemyndigheden, Syd- og Sønderjyllands Politi