Gå til sidens indhold

Dommerudnævnelsesrådet

23 feb 2024

Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnævnelser februar/2024

Dommerudnævnelsesrådet har den 22. februar 2024 holdt møde om besættelse af følgende stillinger:

To stillinger som dommer i Københavns Byret

Benjamin Juul Johansen, ledig

Retsassessor Martin Nyvang Engel, kst. dommer, Københavns Byret

En stilling som dommer ved Retten på Frederiksberg

Dommerfuldmægtig Diane Svanholm Kvist, kst. dommer, Retten på Frederiksberg

En stilling som dommer ved Retten i Hillerød

Dommer Ulla Tange Christensen, Retten i Næstved

Tre stillinger som konstitueret landsdommer i Østre Landsret (uddannelseskonstitutioner)

Dommerfuldmægtig Marie Sejthen, Højesteret

Advokat Annacarina Stevelt Staunstrup Hølledig, Aumento Advokatfirma

Fuldmægtig Marta Warburg Schmidt, Folketingets Ombudsmand

En stilling som konstitueret dommer ved Retten i Glostrup (bunkebekæmpelse)

Chefkonsulent Jens Michael Ketilbjørn Hertz, Justitsministeriet