Gå til sidens indhold

Dommerudnævnelsesrådet

24 maj 2024

Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnævnelser maj/2024

Dommerudnævnelsesrådet har den 23. maj 2024 holdt møde om besættelse af følgende stillinger:

En stilling som retspræsident ved Retten i Svendborg

Rådet påbegyndte behandlingen af stillingen. Behandlingen forventes afsluttet på rådets møde den 20. juni 2024.

Tre stillinger som landsdommer i Østre Landsret

Dommer Anne Line Bjørklund, Retten i Næstved

Dommer Berit Holmelund, Retten i Glostrup

Dommer Michael Schaumburg-Müller, Retten på Frederiksberg

En stilling som dommer i Københavns Byret

Dommerfuldmægtig Emil Folker, kst. dommer, Retten i Roskilde

En stilling som dommer ved Retten i Lyngby

Dommer Gitte Holm Bagge, Retten i Næstved

En stilling som dommer ved Retten i Holbæk

Dommerfuldmægtig Louise Lindekilde Engberg, kst. landsdommer, Østre Landsret

En stilling som dommer ved Sø- og Handelsretten

Dommerudnævnelsesrådets indstilling vedrørende en stilling som dommer ved Sø- og Handelsretten afventer vedtagelsen af L 115 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v., færdselsloven og forskellige andre love (Gennemførelse af flerårsaftale for domstolene 2024-27 m.v.).

Fire stillinger som konstitueret landsdommer i Østre Landsret

Dommerfuldmægtig Mathias Eike, Østre Landsret

Dommerfuldmægtig Selina Sejer Grolin, kst. dommer, Københavns Byret

Dommerfuldmægtig Jesper Aagaard, Sø- og Handelsretten

Specialanklager Kaare Linde, Statsadvokaten i København

Fire stillinger som konstitueret landsdommer i Vestre Landsret

Dommerfuldmægtig Bo Ruby Nilsson, Vestre Landsret

Dommerfuldmægtig Ida Johanne Sander, Vestre Landsret

Advokat Kasper Kabel Revsbech, Poul Schmith / Kammeradvokaten

Specialanklager Linette Lysgaard, Midt- og Vestjyllands Politi

Syv stillinger som konstitueret byretsdommer i uddannelsesøjemed

Retten i Viborg: Senioranklager Majbrit Bak, Nordjyllands Politi

Retten i Kolding: Advokat Maria Rex Lindskov Viuff, Advokatfirmaet Viuff og Bilde Jørgensen

Retten i Odense: Funktionsleder Maria Lund Pihl, Vurderingsstyrelsen

Retten i Næstved: Specialanklager Camilla Mølgaard Meding, Anklagemyndigheden, Københavns Politi

Retten i Hillerød: Dommerfuldmægtig Signe Astrid Bruun Østergaard, Retten i Lyngby

Retten på Frederiksberg: Dommerfuldmægtig Katja Flindt Beck, kst. funktionschef, Retten i Lyngby

Københavns Byret: Kontorchef Mie Vinkel Sørensen, Justitsministeriet